Bij een medische eindtoestand bij letselschade, bijvoorbeeld door een ongeluk of bedrijfsongeval, wordt er vastgesteld wat de blijvende gevolgen zijn van het letsel dat je hebt opgelopen. Het kan zijn dat je volledig bent genezen, maar het kan ook zijn dat je er blijvende fysieke of psychische klachten aan overhoudt. Dit vraagt om veel geduld, want niet alle klachten zijn direct duidelijk.

Het lastige bij elke afzonderlijke letselschadezaak is dat die pas kan worden afgerond als er een medische eindsituatie is. Een medische eindtoestand wordt bereikt als je bent genezen of als een arts aangeeft dat er geen verbeteringen te verwachten zijn. De definitieve schadevergoeding kan alleen worden vastgesteld als honderd procent duidelijk is wat de gevolgen op zowel lichamelijk als psychisch vlak zijn. Daar gaat tijd overheen, in sommige gevallen zelfs jaren.

Duurt lang

Waarom kan dit zo lang duren? De gevolgen van een ongeluk of ongeval zijn in de meeste gevallen niet direct duidelijk. Bepaald letsel komt niet direct aan het licht. Het kan zijn dat het lijkt mee te vallen, maar dat je medische situatie plotseling verergert. Te denken valt aan rsi letselschade, plotselinge ernstige whiplash klachten, slecht zicht aan een oog dat toeneemt of toenemende pijn- en concentratieklachten.

Houd dus rekening met een doorlooptijd. Letselschadezaken zijn ingewikkeld, waardoor het definitieve bedrag van de schadevergoeding pas later kan worden vastgesteld. Dit betekent uiteraard niet dat je alles uit eigen zak moet betalen. Een letselschade expert kan ervoor zorgen dat je al in een vroeg stadium een voorschot krijgt. Dit is belangrijk, want zo voorkom je dat je in de financiële problemen komt.

Afsluiten

Het kan zijn dat een verzekeraar in een letselschadezaak de schade wil afkopen voordat de medische eindsituatie is bereikt. Je krijgt dan als slachtoffer een aanzienlijk bedrag waarmee alle schade in één keer wordt afgekocht. Ook al is de verleiding groot om hiermee akkoord te gaan, is het verstandig om dit niet te doen. Na afronding van een letselschadezaak kunnen gemaakte kosten namelijk niet meer als schadevergoeding worden opgevoerd. Deze zullen dan uit eigen zak betaald moeten worden en dit wil je uiteraard voorkomen. Laat je daarom bijj de afhandeling adviseren door een letselschade expert!

Pas op het moment dat de medische eindtoestand is bereikt kan een definitieve regeling getroffen worden in je letselschadezaak.  Wanneer het medisch eindrapport door beide partijen wordt geaccepteerd kan de eindafwikkeling in gang worden gezet. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen spreken hierin ook met elkaar af dat dit de eindsituatie is. Alleen wanneer er in de overeenkomst een specifiek voorbehoud gemaakt is kan op deze afspraken of een gedeelte van de afspraken teruggekomen worden.

BRON: MedicalFacts.nl