Heb je letselschade opgelopen bij een verkeersongeval door jouw eigen fout terwijl je reed in een (lease) auto van jouw werkgever? Vraag je je af wie alle schade zal vergoeden? Is het de verzekering of moet jouw werkgever jouw opgelopen schade vergoeden? Wie is aansprakelijk voor de letselschade na het ongeval onder werktijd met de auto van de zaak? Als je in een (lease) auto van de zaak rijdt, dan krijg je in principe jouw volledige letselschade vergoed. Dit komt doordat jouw werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering, waarmee de schade van een verkeersongeval onder werktijd wordt gedekt. Zo’n verzekering is een SVI, een Schade Verzekering Inzittenden. Die zorgt ervoor dat je in beginsel 100% vergoeding krijgt voor jouw letselschade. Ook als het ongeluk jouw eigen schuld was.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Zelfs als het jouw eigen schuld was, wordt jouw letselschade vergoed

Zat je voor je werk op de weg en heb je zelf een ongeval veroorzaakt? Dan is jouw werkgever in principe aansprakelijk voor de letselschade die je als gevolg van dit ongeluk hebt opgelopen. In dat geval zal jouw werkgever jouw letselschade na het ongeval, met de auto van de zaak, moeten vergoeden. Vaak kan de werkgever verwijzen naar de verzekeraar waar hij een Schade Verzekering Inzittenden (SVI-verzekering) heeft afgesloten. Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad moeten werkgevers zo’n verzekering namelijk hebben afgesloten. Bijna alle werkgevers in Nederland hebben tegenwoordig dan ook zo’n SVI-verzekering of een vergelijkbare polis. Mocht jouw werkgever geen extra verzekering hebben afgesloten, die de schade als gevolg van een door de werknemer zelf veroorzaakt ongeval dekt, dan kun je jouw werkgever aansprakelijk stellen voor jouw letselschade na een verkeersongeval door jouw eigen schuld.

In een enkele situatie kan het zijn dat werkgever niet aansprakelijk is bij een ongeluk met een (lease) auto. Daarvan zou sprake kunnen zijn als de werknemer erg roekeloos heeft gereden of als het ongeluk opzettelijk is veroorzaakt door de werknemer.

Hoe zit het als de tegenpartij de veroorzaker van het ongeval is?

Als de schuld van het verkeersongeval bij de tegenpartij ligt, is deze partij aansprakelijk voor alle letselschade die je hebt opgelopen. Het maakt dan niet uit of je in een auto van de zaak of in jouw eigen auto reed. De verzekering van de tegenpartij zal dan jouw letselschade moeten vergoeden.

Doe hier onze letselschade test!Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Heb je een ongeval met je eigen auto gehad, terwijl je voor je werk op pad was?

Bij een verkeersongeval tijdens werktijd is de werkgever verantwoordelijk voor de schade, ook voor lichamelijk letsel. Een verkeersongeval tijdens werktijd wordt vaak beschouwd als een bedrijfsongeval. Als de werknemer met medeweten van zijn werkgever zijn eigen auto gebruikt voor het werk dat hij moet doen, dan is de werkgever eveneens verantwoordelijk voor eventuele schade. Ook als het een eenzijdig ongeval betreft of als de werknemer de veroorzaker is van een ongeluk, waarbij ook een andere verkeersdeelnemer is betrokken.

Bij ongelukken tijdens het woon-werkverkeer, is de werkgever soms wel, maar niet altijd aansprakelijk. Dit betekent dat je mogelijk zelf voor de kosten opdraait. Als je bijvoorbeeld onderweg nog een pakketje aflevert voor je werkgever, wordt deze rit gezien als werktijd en valt de schade onder de werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval zal je werkgever dus wel verantwoordelijk zijn voor de opgelopen letselschade. De bijzonderheden van het geval zijn beslissend of er wel of geen aansprakelijkheid is aan de kant van de werkgever. Leg jouw situatie dan ook vrijblijvend aan ons voor.

Zoek zo snel mogelijk juridische hulp bij Drost Letselschade

Het kan lastig zijn om jouw letselschade vast te stellen en te claimen na een verkeersongeval. Er komt veel bij kijken. Zaken waar jij als leek vaak geen verstand van hebt. Verzekeringsmaatschappijen hebben hun eigen belangen en die komen niet altijd overeen met die van jou als slachtoffer. Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben meer kennis van letselschade dan de gemiddelde persoon. Zelfs als je denkt dat jouw eigen verzekeraar of die van jouw werkgever zich netjes zal gedragen, kan jouw verzekeraar toch jouw tegenpartij worden met zijn eigen belangen en zienswijze. Bovendien beschik je waarschijnlijk niet over voldoende kennis van letselschade om te weten of jouw verzekeraar correct handelt. Daarom biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid van kosteloze juridische hulp bij letselschade na een verkeersongeval. Bij een SVI-verzekering is niet altijd sprake van (onbeperkte) kosteloze hulp. Dat is afhankelijk van de afgesloten polis. Wij informeren je hierover graag. Hoe dan ook is het niet verstandig om jouw letselschade zelf te regelen met de verzekeraar. Schakel een letselschade specialist in die ervoor zorgt dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. De letselschade experts van Drost doen dit graag voor je.

Veelgestelde vragen

Welke schade kan ik claimen na een verkeersongeluk?

Na een verkeersongeval moet uw schade worden berekend. De schade wordt onderverdeeld in twee type schades, namelijk de materiële schade en de immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische kosten die buiten uw ziekteverzekering vallen
 • Reis- en verblijfskosten voor ziekenhuis en revalidatie
 • Verzorgingskosten, huishoudelijke hulp
 • Gemist inkomen/verlies aan verdienvermogen
 • Noodzakelijke aanpassingen aan uw woning of vervoermiddel
 • Hogere verzekeringspremies
 • Kosten van juridische bijstand

Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn die u heeft moeten doorstaan en al het leed dat u hebt geleden als gevolg van het u overkomen verkeersongeluk. Dit noemen we ook wel smartengeld.

Is aansprakelijkheid voor het ongeval erkend? Dan hebt u recht op een vergoeding van alle schade die een gevolg is van het ongeval. Dus alle (on)kosten die verband houden met het ongeval komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Pas op het moment dat sprake is van volledig herstel kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Als volledig herstel niet zal intreden, moet een medische eindsituatie worden afgewacht. Pas daarna kan de schade definitief worden vastgesteld.De schadeposten moeten natuurlijk wel aantoonbaar het gevolg zijn van uw verkeersongeluk. Klachten die u daarvoor al had, worden niet in de schadeberekening meegenomen.

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent ‘letsel’ een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord ‘letselschade’ als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Is iemand anders dan uzelf aansprakelijk voor uw letselschade? Dan zijn aan onze dienstverlening met betrekking tot het verhalen van uw letselschade voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan!

De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is.

Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.