+20.000 cliënten geholpen

Dossier: Chroom-6

Het dossier Chroom-6 betreft een ernstige kwestie van blootstelling aan de giftige stof chroom-6 in Nederland, met name bij defensiepersoneel. Deze kwestie heeft geleid tot meerdere schadeclaims vanwege ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door de stof, evenals rechtszaken tegen de Nederlandse overheid en betrokken bedrijven. Drost Letselschade is betrokken bij het adviseren en vertegenwoordigen van slachtoffers, strevend naar een rechtvaardige vergoeding en het afdwingen van strengere regelgeving en toezicht om toekomstige blootstellingen te voorkomen.