1 november 2021 – Afgelopen week bood demissionair minister van Defensie Henk Kamp per brief aan de Tweede Kamer het tussenrapport van de Commissie Uitkeringsregeling Chroom-6 aan.

Dit rapport met titel ‘Tussenrapport Chroom-6 bij Defensie: De Uitkeringsregeling in breder perspectief’ beschrijft hoe de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie zich verhoudt tot het wettelijk kader en tot vergelijkbare regelingen zoals die Rijksbreed zijn vastgesteld. Het betrekt hierbij ook de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie-Heerts). Dit tussenrapport doet geen uitspraak over de gemaakte keuzes over inhoud en vorm van de Uitkeringsregeling en geeft geen oordeel over de Uitkeringsregeling.

De complete tekst van het tussenrapport met de bijbehorende aanbiedingsbrief vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.