Het RIVM heeft informatie beschikbaar gesteld naar aanleiding van haar onderzoek naar ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap. Ze hanteert daarbij de volgende indeling:

  • Voor een aantal ziekten is duidelijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken.
  • Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken.
  • Ook zijn er effecten waarvoor nog onvoldoende duidelijk is of dat deze door chroom-6 kunnen komen.

Vragen hierover zijn onderzocht in het deelonderzoek “Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van Chroom-6”. In een folder en video beantwoorden we de eerste vragen uit dit deelonderzoek:

Op basis van de informatie in de folder en video kan niet gezegd worden of uw eigen ziekte is veroorzaakt door het werken met chroom-6 bij Defensie. Met het overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt wordt nu verder onderzoek gedaan. Dan bekijken we hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 door het werken bij Defensie de oorzaak van deze ziekten is.

Welke resultaten zijn wanneer te verwachten?

Op dit moment wordt gewerkt aan de beantwoording van de vraag welke ziekten een wetenschappelijk verband hebben met chroom-6. Daarvoor werkt het RIVM samen met experts van allerlei andere organisaties. De toetsing wordt gedaan door de Inhoudelijke Klankbordgroep. In het voorjaar van 2017 werden  de algemene vragen beantwoord over medische testen en onderzoek, bijvoorbeeld hoe chroom-6 in het lichaam aangetoond kan worden. In diezelfde periode werden de antwoorden op algemene juridische vragen gepubliceerd. Hierbij zal algemene informatie worden gegeven die (ex-)medewerkers nodig zouden kunnen hebben voor een juridisch traject.
>    Meer informatie over deze deelonderzoeken.

Defensie-specifieke resultaten

De Defensie-specifieke vragen over wat er op het werk gebeurd is, werden in het voorjaar van 2017 beantwoord. Het gaat daarbij om hoe de medische zorg voor en bescherming van het POMS-personeel was. De antwoorden op vragen over de blootstelling van POMS-medewerkers aan chroom-6 en wat het extra risico op groepsniveau is voor hun gezondheid, komen naar verwachting na de zomer van 2017 beschikbaar.
>    Meer informatie over deze deelonderzoeken.

Bron: RIVM