15 november 2021 – De gemeente Tilburg gaat slachtoffers van de chroom-6-affaire psychische ondersteuning bieden. Mensen hadden daar zelf om gevraagd. Mogelijk komt er specifieke hulp voor kinderen van overleden betrokkenen. Zo meldde afgelopen week het Brabants Dagblad.

Burgemeester en wethouders van Tilburg hebben dat onlangs besloten. Aanleiding was een bijeenkomst in de zomer voor oud-deelnemers in het tROM-traject. Honderden uitkeringsgerechtigden werden daarin verplicht om oude treinen op te knappen. Daarop zat, naar later bleek, verf met de kankerverwekkende stof chroom-6.

In twee besloten bijeenkomsten in juli jongstleden gaven mensen tegenover burgemeester Weterings en wethouder Lahlah aan behoefte te hebben aan mentale ondersteuning ‘om een plek te geven aan wat hen is overkomen’. B en W bieden hen nu aan groepsbijeenkomsten te organiseren. In overleg met betrokkenen wil de gemeente op zoek gaan naar een ervaringsdeskundige die hen het beste kan begeleiden. Er komt desgewenst ook mentale ondersteuning voor kinderen van overledenen.

Steunpunt chroom-6 blijft bestaan

Het steunpunt chroom-6, waar mensen dagelijks met allerlei vragen terecht kunnen, blijft voorlopig bestaan. De gemeente heeft op verzoek van betrokkenen precies uiteengezet hoe ze de bij tROM betrokken partijen – naast de gemeente zijn dat Nedtrain en het Spoorwegmuseum – aansprakelijk kunnen stellen.

De rechtbank in Breda bepaalde in september dat Nedtrain kon weten dat mensen werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het bedrijf kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld, maar betrokkenen moeten dan individueel aantonen dat ze meer schade hebben geleden dan de tegemoetkoming van 7000 euro die ze al ontvingen. Dat bedrag wordt van een eventuele schadevergoeding afgetrokken.

De strafzaak tegen de gemeente en Nedtrain dient op z’n vroegst in de zomer van 2022. In een regiezitting werd al bepaald dat nog drie getuigen nader gehoord worden door de rechter-commissaris.

BRON: BD.nl