28 september 2021 – De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft afgelopen week beslist dat NedTrain aansprakelijk is voor schade die dertig bijstandsgerechtigden hebben geleden na blootstelling aan chroom-6. De (voormalig) bijstandsgerechtigden kwamen met chroom-6 in aanraking toen zij tussen 2004 en 2010 treinen restaureerden op een werkplaats van NedTrain in Tilburg.

De restauratiewerkzaamheden, zoals het schuren van treinen, werden uitgevoerd in het kader van het re-integratietraject ‘Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk’ (tROM). De gemeente Tilburg had voor dit project een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NedTrain en het Spoorwegmuseum. NedTrain had in het project een adviserende en faciliterende rol. Volgens de rechtbank wist NedTrain of had zij destijds moeten weten dat de deelnemers bij hun werkzaamheden in aanraking kwamen met chroom-6 en dat dit schadelijk kon zijn voor hun gezondheid.

Onrechtmatige daad

De rechtbank komt tot deze conclusie omdat vaststaat dat de NS wist dat er chroom-6 aanwezig was in de verflagen op treinstellen. Sinds 1991 gebruikt de NS chroom-6 daarom niet meer of onder zeer strenge voorwaarden. NedTrain heette voorheen NS Materieel en daarvoor was het de afdeling NS Materieel & Werkplaatsen. De kennis over chroom-6 bij de NS moet volgens de rechtbank dus ook aanwezig zijn geweest bij NedTrain. Desondanks heeft NedTrain de deelnemers, maar ook de gemeente en tROM, niet gewaarschuwd voor de schadelijke stoffen en niet gewezen op de noodzaak van adequate bescherming bij de bewerking van de treinen. De rechtbank vindt dit onrechtmatig en NedTrain is daarom aansprakelijk voor de schade.

Schadevergoeding

De eisers in deze zaak hebben de rechtbank gevraagd om NedTrain te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Hoewel de rechtbank vindt dat er in deze zaak sprake is van angst voor gezondheidsschade, wat recht kan geven op een schadevergoeding, heeft de rechtbank deze vergoeding nog niet toegekend. Omdat er grote verschillen zijn tussen de eisers heeft de rechtbank hen verwezen naar de schadestaatprocedure. In deze vervolgprocedure wordt per persoon beoordeeld wat de hoogte van de schadevergoeding is.
Het gaat hierbij trouwens niet om de veel grotere rechtszaak die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen tegen NedTrain en de gemeente Tilburg over blootstelling aan chroom-6. Daarbij gaat het om honderden mensen die tussen 2004 en 2012 zouden zijn blootgesteld aan het giftige anti-roestmiddel op de NS-werkplaats. Die strafzaak start aan het begin van de zomer 2022.

De uitspraak

De volledige tekst van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is te lezen op de website van de Rechtspraak. Deze uitspraak van de rechtbank dat NedTrain aansprakelijk is voor het chroom-6-drama is een opkikker voor de slachtoffers. Dat zegt advocaat Rob Bedaux, die desondanks gemengde gevoelens heeft over het vonnis. Hij overweegt in hoger beroep te gaan,  aldus het Brabants Dagblad.
Dat de rechter oordeelde dat NedTrain wist of had moeten weten dat de deelnemers aan dat project bij NedTrain werden blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6, betekent volgens Bedaux dat de slachtoffers daarom recht hebben op een schadevergoeding. Hij noemt het vonnis een positieve ontwikkeling: “NedTrain is aansprakelijk. Waar het bedrijf eerder uit coulance de mensen tegemoet wilde komen met een vergoeding, is die vrijblijvendheid er met dit vonnis af. Nu moet er een vergoeding komen.” Of Bedaux nog in hoger beroep gaat of per individuele cliënt verder procedeert, daar is hij nog niet over uit.

BRONNEN:  bd.nl  en rechtspraak.nl