1 augustus 2021 – Het Openbaar Ministerie gaat de gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain strafrechtelijk vervolgen voor het chroom-6-drama. Via reïntegratieproject tROM van de gemeente Tilburg werden tussen 2004 en 2021 honderden werklozen aan het werk gezet bij NedTrain. Daar werkten zij aan de restauratie van historische treinen en werden hierbij blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6 in oude verflagen.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft de politie meer dan drie jaar onderzoek gedaan. Het OM concludeert dat de gemeente en NedTrain zich niet hebben gehouden aan de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer. Er worden geen mensen persoonlijk vervolgd. Omdat een bedrijf of instantie niet de gevangenis in kan, ligt het voor de hand dat er een boete wordt geëist. Slachtoffers reageerden donderdag met instemming op de strafvervolging. Maar gaven aan teleurgesteld te zijn dat geen leidinggevenden persoonlijk worden vervolgd.

Regiezitting

De eerste zitting is gepland op 14 september van dit jaar, aldus het vakblad SpoorPro enige tijd geleden. Dat is een zogenaamde regiezitting, als voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. De onderwerpen die tijdens deze zitting aan de orde komen betreffen de stand van het onderzoek. Met name de vraag of aanvullend onderzoek, zoals het horen van getuigen, gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint. De rechtbank neemt vervolgens aan de hand hiervan beslissingen over de verdere procedure.

Schadevergoeding

Een onderzoekscommissie concludeerde in 2019 al dat de NS en de gemeente Tilburg fouten hebben gemaakt. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen. De gemeente en de NS erkenden destijds hun fouten en trokken samen 10 miljoen euro uit voor schadevergoedingen aan mensen die tussen 2004 en 2012 in een NS-werkplaats zijn blootgesteld aan chroom-6.
In totaal achthonderd betrokkenen ontvingen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Voor mensen die ziek zijn geworden kon dat bedrag oplopen tot 40.000 euro. Een groep slachtoffers stapte naar de rechter. Ze vonden de afgesproken vergoeding onvoldoende en wilden een verruiming van de regeling.

Leiding schuldig

In het Tilburgse chroom-6 drama moeten ook leidinggevenden van de gemeente Tilburg en Nedtrain strafrechtelijk worden vervolgd. Slachtoffers willen daartoe een klachtprocedure starten. ,,Er wordt keihard gelogen.” Aldus een artikel in het Brabants Dagblad.
De strafzaak was een heikel thema op een -besloten- bijeenkomst eind juli van de gemeente Tilburg met een 25-tal slachtoffers. B&W lichtten betrokkenen toe dat uitsluitend de gemeente en Nedtrain zich voor de rechter moeten verantwoorden. Een aantal slachtoffers vindt het echter ‘onverteerbaar’ dat leidinggevenden zelf vrijuit zouden gaan zonder vervolgd te worden. Men is voornemens een zogenoemde artikel-12 procedure aan te spannen bij het gerechtshof in ‘s Hertogenbosch om dat te bereiken.

BRON: BD.nl