Werken in de bouw is niet zonder risico’s. Een ongeval in de bouw komt dan ook geregeld voor. Omdat de bouwplaats een relatief gevaarlijke omgeving is en de werkzaamheden vaak zwaar zijn, zijn de ongevallen meestal ernstig. Zo wordt er op grote hoogten en met zware materialen gewerkt en komen werknemers soms in aanraking met chemische stoffen. Als jij het slachtoffer bent van een ongeval op een bouwplaats, dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Letselschade bij een ongeluk in de bouw

Het letsel dat je kunt oplopen bij een bouwongeval kan erg variëren. Zo kun je een lichaamsdeel breken als je valt en kun je lelijke verwondingen overhouden aan een ongeluk met een shovel. Maar bij een ongeluk in de bouw kun je ook denken aan een ongeval met bijvoorbeeld een hoogwerker. Je kunt van een hoogwerker vallen, maar de hoogwerker zelf kan ook omvallen. De letselschade die dan ontstaat kan ernstig zijn. Soms heeft een ongeval met een hoogwerker zelfs een dodelijk afloop.

Dikwijls zijn er bedrijfsongevallen op een bouwplaats. Bij een ongeluk op een bouwplaats kan het letsel behoorlijk zijn. Vaak lopen er meerdere bouwers rond en wordt er gewerkt met zware, gevaarlijke machines. Niet voor niks dragen bouwvakkers beschermende kleding en helmen. Maar dit kan een ongeval op een bouwplaats toch niet altijd voorkomen. Het letsel na een bouwongeval kan zowel fysiek als psychisch van aard zijn. En de schade als gevolg van het ongeval is vaak zeer uiteenlopend. Als mogelijke schadeposten kun je denken aan:  medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp, het verlies van zelfwerkzaamheid of verlies van inkomsten. Een bouwongeval valt onder de noemer ‘arbeidsongeval’, net als bijvoorbeeld een landbouwongeluk. Is de werkgever aansprakelijk voor het ongeluk? Dan heb jij recht op een schadevergoeding.

Wat moet je doen na een ongeval op de bouwplaats?

Ben je als bouwvakker, of als werknemer met een andere functie, het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? Dan moet je een paar dingen doen. Natuurlijk is het als eerste belangrijk dat je geholpen wordt in verband met het opgelopen letsel. Het is afhankelijk van de ernst van dit letsel of 112 gebeld moet worden, zodat je naar het ziekenhuis kunt ,of dat je bij de eigen EHBO-post op het bouwterrein verzorgd kunt worden.
Als je door het letsel niet kunt werken, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de werkgever. Jouw werkgever meldt jouw ziekmelding vervolgens bij de verzuimdienstverlener, die de ziekmelding verwerkt en zo nodig ook de bedrijfsarts inschakelt. Daarnaast moet de werkgever ernstige ongevallen in de bouw melden bij de Inspectie SZW. Het gaat daarbij om ongelukken waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen of waarbij sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname.

De volgende stap voor jou is om als slachtoffer van een ongeval in de bouw de werkgever aansprakelijk te (laten) stellen. Dat is niet eenvoudig. Je doet er dan ook verstandig aan hiervoor de hulp van een deskundige in te schakelen. De experts van Drost Letselschade helpen en adviseren je graag.

Het is verder verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval getuigenverklaringen te verzamelen en foto’s van de plek van het ongeval te maken. Is de Inspectie ingeschakeld? Die verslaglegging bevat vaak zeer bruikbare informatie. Wij raden je verder ook aan om alle bonnen en facturen van de kosten die je moest en moet maken als gevolg van het bedrijfsongeval te bewaren. Want als je recht hebt op een schadevergoeding moet je natuurlijk wel kunnen aantonen dat je bepaalde kosten ook daadwerkelijk gemaakt hebt.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Voorbeelden van ongelukken in de bouw

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van jouw werk. Dat kan in een bedrijf zijn, op het land, tijdens het werken aan de weg of op een bouwlocatie. In de bouwsector zijn arbeidsongevallen vaak ernstig. Ondanks veel veiligheidsvoorschriften en -maatregelen komen ongevallen op de bouwplaats helaas vaak voor. Ongelukken die geregeld voorkomen op de bouw zijn:
Ongeval in de bouw

 • Getroffen worden door een vallend voorwerp.
 • Vallen van (grote) hoogte, bijvoorbeeld van een steiger.
 • Geraakt of bekneld worden door een machine.
 • Een ongeluk met een bouwkraan, hoogwerker of shovel.
 • Geraakt worden door een wegschietend voorwerp.

Volgens cijfers van het RIVM over 2018, werken in Nederland ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven. Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Daarnaast moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen.

Schadevergoeding na een ongeval op de bouwplaats

Als jij letselschade hebt opgelopen door een arbeidsongeval, dan is het goed om te weten dat je mogelijk recht hebt op een schadevergoeding voor jouw letselschade. Een schadevergoeding neemt niet alle pijn en problemen weg, maar kan wel de gevolgen van het opgelopen letsel wat draaglijker maken. Bij het bepalen van de schadevergoeding kijken we bijvoorbeeld naar de ernst van het letsel, de onkosten die gemaakt zijn als gevolg van het letsel en de looptijd van het letsel. We baseren de hoogte van de schadevergoeding op schadeposten als:

 • De kosten van kapotte kleding.
 • Reiskosten naar het ziekenhuis of therapeuten.
 • Het verlies aan verdienvermogen.
 • Het verlies aan zelfwerkzaamheid (waardoor je kosten maakt omdat je klusjes in en om het huis niet meer zelf kunt doen).

Daarnaast is er ook immateriële schade. Dit heet ook wel smartengeld. Hiermee bedoelen we de schade die niet in geld is uit te drukken, zoals pijn en zorgen. Bij elk arbeidsongeval is de hoogte van de schadevergoeding anders. Het bepalen van de hoogte van het smartengeld en het indienen van de schadeclaim kun je daarom het beste overlaten aan een letselschadespecialist. Drost Letselschade helpt je bij het krijgen van een optimale schadevergoeding voor jouw letselschade.

Aansprakelijkheid bij ongeval in de bouw

Ben je het slachtoffer van een ongeluk in de bouw? Heb je alleen ‘maar’ een gebroken arm, of ben je opgenomen in het ziekenhuis en moet je nog lang revalideren? Drost Letselschade bekijkt samen met jou wat er gebeurd is en wie we namens jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade. Omdat op een bouwplaats veel werkzaamheden gepaard gaan met veiligheidsrisico’s en ongelukken op een bouwplaats daardoor geregeld voorkomen, zijn de meeste werkgevers goed verzekerd tegen aansprakelijkheid als gevolg van een arbeidsongeval. De zorgplicht van de werkgever gaat namelijk ver en dan kun je maar beter goed verzekerd zijn. De meeste werkgevers vinden het ook belangrijk dat hun werknemers zonder problemen een schadevergoeding krijgen als zij onverhoopt het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Zij willen niet dat hun werknemers als gevolg van het ongeval in de (financiële) problemen raken.

Wij staan je graag bij na een bouwongeval, zoals een ongeluk met een hoogwerker of shovel. We geven advies, juridische hulp, behandelen jouw schadeclaim en wikkelen die voor je af. Ook als je niet meer kunt werken, langdurig moet re-integreren of als je aangepast werk moet verrichten, kunnen wij je bijstaan met hulp en informatie.

Over de kosten van onze dienstverlening hoef je je geen zorgen te maken. Bij erkenning van aansprakelijkheid komen de kosten van onze hulp bij letselschade namelijk eveneens voor rekening van de aansprakelijke partij. Dat is zo in de wet geregeld en dat is ook wel zo eerlijk. Jij hebt niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Heb jij een bedrijfsongeluk in de bouw gehad? Neem contact met ons op

Wil je jouw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om jouw letselschade voor jou te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.