Werken in de bouw is niet zonder risico’s. Een ongeval in de bouw komt dan ook geregeld voor. Omdat de bouwplaats een gevaarlijke omgeving is en de werkzaamheden vaak zwaar zijn, zijn de ongevallen meestal ernstig. Zo wordt er op grote hoogten en met zware materialen gewerkt en komen werknemers soms in aanraking met chemische stoffen. Als u het slachtoffer bent van een ongeval op een bouwplaats dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Letselschade bij een ongeluk in de bouw

Het letsel wat u kunt oplopen bij een bouwongeval kan erg variëren. Zo kunt u een lichaamsdeel breken als u valt van hoogte en kunt u lelijke verwondingen overhouden aan een ongeluk met een shovel. Maar bij een ongeluk in de bouw kunt u ook denken aan een ongeval met een hoogwerker. U kunt van een hoogwerker vallen maar de hoogwerker zelf kan ook omvallen. De letselschade die dan ontstaat kan heftig zijn. Soms heeft een ongeval met een hoogwerker zelfs een dodelijk afloop.
Dikwijls zijn er bedrijfsongevallen op een bouwplaats. Bij een ongeluk op een bouwplaats kan het letsel behoorlijk zijn. Vaak lopen er meerdere bouwers rond en wordt er gewerkt met zware, gevaarlijke machines. Niet voor niks dragen bouwvakkers beschermende kleding en helmen. Maar dit kan een ongeval op een bouwplaats niet altijd voorkomen. Het letsel na een bouwongeval kan zowel fysiek als psychisch zijn. Naast medische kosten, maakt u als slachtoffer soms ook kosten voor huishoudelijke hulp, het verlies van zelfwerkzaamheid of verlies van inkomsten. Als u slachtoffer bent van een bouwongeval, dan noemen we dit een arbeidsongeval, net als bijvoorbeeld een landbouwongeluk. Is uw werkgever aansprakelijk voor het ongeluk, dan is het mogelijk dat hij de schade moet vergoeden.

Wat moet u doen na een ongeval op de bouwplaats?

Bent u als bouwvakker het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? U moet dan een paar dingen doen. Natuurlijk is het als eerste belangrijk dat u geholpen wordt. Het is afhankelijk van de ernst van uw letsel of u 112 moet bellen zodat u naar het ziekenhuis kunt of dat u bij de eigen EHBO-post op het bouwterrein verzorgd kunt worden.
Als u door het letsel niet kunt werken, geef dit dan door aan de werkgever. Uw werkgever meldt uw ziekte vervolgens bij de bedrijfsarts. Daarnaast moet de werkgever ernstige ongevallen in de bouw melden bij de Inspectie SZW. Het gaat daarbij om ongelukken waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen of waarbij sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname.

De volgende stap voor u is om als slachtoffer van een ongeval in de bouw uw werkgever aansprakelijk te stellen. Dat is niet eenvoudig. U doet er dan ook goed aan hiervoor de hulp van een deskundige in te schakelen. De experts van Drost Letselschade helpen en adviseren u graag.
Het is verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval getuigenverklaringen te verzamelen en foto’s van de plek van het ongeval te maken. Is de Inspectie ingeschakeld? Die verslaglegging bevat vaak zeer bruikbare informatie. Wij raden u ook aan om alle bonnen en facturen van de kosten die u moest maken als gevolg van het bedrijfsongeval te bewaren.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voorbeelden van ongelukken in de bouw

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van uw werk. Dat kan in een bedrijf zijn, op het land, tijdens het werken aan de weg of op een bouwlocatie. In de bouwsector zijn arbeidsongevallen vaak ernstig. En ondanks veel veiligheidsvoorschriften en -maatregelen komen ongevallen op de bouwplaats vaak voor. Ongelukken die regelmatig voorkomen op de bouw zijn:
Ongeval in de bouw

 • Getroffen worden door een vallend voorwerp.
 • Vallen van grote hoogte, bijvoorbeeld van een steiger.
 • Geraakt of bekneld worden door machines.
 • Ongeluk met een bouwkraan, hoogwerker of shovel.
 • Geraakt worden door wegschietend voorwerp.

Volgens cijfers van het RIVM over 2018, werken in Nederland ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven. Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Daarnaast moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen.

Schadevergoeding na een ongeval op de bouwplaats

Als u letselschade heeft opgelopen door een arbeidsongeval dan is het goed om te weten dat u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. Een schadevergoeding neemt niet alle pijn en problemen weg, maar kan wel de gevolgen van het opgelopen letsel wat draaglijker maken. Bij het bepalen van de schadevergoeding kijken we bijvoorbeeld naar de ernst van het letsel, de onkosten die gemaakt zijn als gevolg van het letsel en de looptijd van het letsel. We baseren de hoogte van de schadevergoeding op schadeposten als:

 • De kosten van kapotte kleding.
 • Reiskosten naar het ziekenhuis of therapeuten.
 • Het verlies aan verdienvermogen.
 • Het verlies aan zelfwerkzaamheid (waardoor u kosten maakt omdat u klusjes in en om het huis niet meer zelf kunt doen).

Daarnaast is er ook immateriële schade. Dit heet ook wel smartengeld. Hiermee bedoelen we de schade die niet in geld is uit te drukken, zoals pijn en zorgen. Bij elk arbeidsongeval is de hoogte van de schadevergoeding anders. Het bepalen van de hoogte van het smartengeld en het indienen van de schadeclaim kunt u daarom het beste overlaten aan een letselschadespecialist. Drost Letselschade helpt u bij het krijgen van een optimale schadevergoeding voor uw letselschade.

Aansprakelijkheid bij ongeval in de bouw

Bent u het slachtoffer van een ongeluk in de bouw? Heeft u alleen ‘maar’ een gebroken arm of bent u opgenomen in het ziekenhuis en moet u lang revalideren? Drost Letselschade bekijkt samen met u wat er gebeurd is en wie u aansprakelijk kunt stellen. Omdat ongelukken op een bouwplaats geregeld voorkomen en er werkzaamheden gedaan worden met veiligheidsrisico’s, zijn werkgevers meestal goed verzekerd. Daarnaast gaat de zorgplicht van de werkgever ver.

Wij staan u graag bij na een bouwongeval, zoals een ongeluk met een hoogwerker of shovel. We geven u advies, juridische hulp en wikkelen uw schade voor u af. Ook als u niet meer kunt werken, langdurig moet re-integreren of als u aangepast werk moet verrichten, kunnen wij u bijstaan met hulp en informatie.
Over de kosten van onze dienstverlening hoeft u zich geen zorgen te maken. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zijn de kosten van onze hulp bij letselschade eveneens voor rekening van deze aansprakelijke partij. Dat is zo in de wet geregeld en dat is ook wel zo eerlijk. U heeft niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

Heeft u een bedrijfsongeluk in de bouw gehad? Neem contact met ons op

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

 • * Velden met een * zijn verplicht
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.