Een ernstig ongeval in de agrarische sector komt geregeld voor. Het hoeft dan niet alleen te gaan om een ongeval met een landbouwvoertuig, zoals een ongeluk met een trekker. Soms zijn ook de machines waarmee gewerkt wordt niet veilig of zijn bewegende onderdelen niet afgeschermd. Een voorbeeld hiervan is een ongeluk met een hakselaar. Een arbeidsongeval binnen de landbouw kan ook komen omdat het fysiek zwaar werk is en de werkdagen lang zijn. Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval met een landbouwvoertuig zoals een tractor of ander ongeluk in de landbouw? U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding van uw letselschade. Op deze pagina vindt u informatie over aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Letselschade bij een ongeluk in de landbouw

U kunt als voetganger, fietser of automobilist een ongeluk krijgen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is, zoals een trekker. Dat heeft een paar redenen. Zo rijden de vaak brede voertuigen soms op smalle wegen, heeft de bestuurder niet altijd voldoende zicht op andere weggebruikers of schat een van beide weggebruikers de situatie verkeerd in. En ondanks de vaak lage snelheid van landbouwvoertuigen, kan het letsel groot zijn.
Als u werkzaam bent in de agrarische sector en krijgt u een ongeluk tijdens uw werk, dan noemen we dit een bedrijfsongeval – net als bij een ongeval in de bouw. Het letsel kan fysiek zijn: verwondingen en pijn (die soms langere tijd aanhoudt). Maar letselschade door een ongeval met een landbouwvoertuig kan ook psychisch zijn. De kosten die u maakt vanwege bijvoorbeeld behandelingen of het mislopen van inkomsten, vallen onder de letselschade.

Wat moet u doen na een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine?

Een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine kan ernstig zijn. In 2017 werden 93 werknemers in de agrarische sector het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Als u slachtoffer bent, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk medische hulp krijgt. Het zal er vaak op neerkomen dat u in het ziekenhuis moet worden behandeld voor uw letsel. En het is ook niet vreemd als u voor korte of lange tijd uw werk niet meer kunt doen.
De Arbowet verplicht werkgevers om bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De Inspectie SZW beslist daarna of het ongeval verder onderzocht wordt.
Bent u slachtoffer van een ongeval in de landbouw-sector? Dan doet u er verstandig aan een letselschadespecialist van Drost Letselschade in te schakelen. De kans is groot, dat iemand anders voor uw schade aansprakelijk is en dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Het is verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval getuigenverklaringen te verzamelen; mensen (misschien collega’s) die kunnen vertellen wat er precies gebeurd is. Ook raden wij u aan om foto’s te maken van de plek waar het ongeval met het landbouwvoertuig of de landbouwmachine gebeurde.
Vanaf het moment dat u het ongeluk kreeg, zult u ook kosten maken. Bijvoorbeeld reiskosten, kosten van behandelingen, het eigen risico van uw zorgverzekering en misschien kapotte kleding. Bewaart u alle bonnen en facturen die te maken hebben met het ongeval goed, want die zijn nodig in het kader van de afwikkeling van de schade.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Voorbeelden van landbouwongelukken

Omdat er binnen de agrarische sector gewerkt wordt met grote landbouwmachines, kunnen de gevolgen van ongelukken in de landbouw zeer ernstig zijn. Zo zijn niet alle machines veilig. Bewegende onderdelen zijn soms niet afgeschermd waardoor werknemers door de landbouwmachine gegrepen kunnen worden. Ze kunnen hierdoor bekneld raken en botten breken, of lichaamsdelen kneuzen. Soms heeft een ongeval met bijvoorbeeld een tractor, hakselaar of giertank zelfs de dood tot gevolg.
Tijdens het werk in de landbouw kan een medewerker ook bedolven worden door vallende objecten, of zelf van een beweegbaar platform, een ladder of uit een voertuig vallen. Ook een aanrijding met een landbouwvoertuig dat door een collega wordt bestuurd, komt geregeld voor.

Bent u zelf niet werkzaam in de landbouw, maar wel het slachtoffer geworden van een ongeval met een landbouwvoertuig? Dan verwijzen wij u graag naar de pagina’s met informatie over een verkeersongeval en met name de pagina over een trekker-ongeluk.

Schadevergoeding na een ongeval in de landbouw

Werkt u in de agrarische sector en heeft u letselschade opgelopen door een ongeval tijdens het werk? Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding voor uw letselschade. Misschien bent u door het ongeval invalide geworden en nooit meer in staat om te werken. Of misschien bent u langere tijd uit de running maar zijn de vooruitzichten positief. In alle gevallen kan een schadevergoeding de gevolgen van het ongeval draaglijker maken.

Wij helpen u graag door:Ongeval met een landbouwvoertuig

  • onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval met het landbouwvoertuig of de landbouwmachine;
  • beantwoording van de schuldvraag;
  • regeling van materiële schade en immateriële schade (smartengeld);
  • het maken van schadeberekeningen;
  • medische advisering door een team van eigen artsen;
  • arbeidsdeskundige vraagstukken.

We baseren de hoogte van de schadevergoeding op schadeposten zoals het verlies van arbeidsvermogen, de aanschafkosten van nieuwe kleding, de aanschaf van hulpmiddelen en juridische bijstand. We zetten alles op alles om voor u de maximale schadevergoeding voor uw letselschade te krijgen.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met een landbouwvoertuig of -machine

De reden voor een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine is per situatie anders. Zo kunt u zelf een fout maken en een ongeval krijgen, omdat u uw concentratie verloor of vergat om een deel van uw taak uit te voeren. Hoewel u dit misschien een fout van uzelf vindt, is de kans groot dat uw werkgever wel aansprakelijk is voor het ongeval. Was er bijvoorbeeld sprake van druk om werkzaamheden af te ronden? Of was u al lang aan het werk die dag? Was er sprake van een gevaarzettende situatie, oftewel een situatie waardoor de kans op het ongeval werd vergroot? Ook als u wordt aangereden door een landbouwvoertuig dat bestuurd wordt door een collega, is uw werkgever mogelijk aansprakelijk.
In elke situatie bekijken we wat er precies gebeurd is en wie u aansprakelijk kunt stellen voor de schade. De aansprakelijke partij moet uw schade vergoeden die u door het ongeval heeft geleden. Drost Letselschade helpt u graag met de schadeclaim en de schadeafhandeling. Met onze letselschade-experts verzekert u zich van de juridische hulp die u nodig heeft. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost de juridische hulp van Drost Letselschade u niets. Die kosten moet uw tegenpartij namelijk ook betalen. Dat is zo in de wet bepaald.

Bent u zelfstandig agrariër en heeft u een ongeluk gehad tijdens uw werk, dan is er meestal sprake van een eenzijdig ongeval. Er is dan ook geen tegenpartij die aansprakelijk gesteld kan worden. Voor u als zelfstandige is het daarom belangrijk om een goede verzekering af te sluiten.

Heeft u een bedrijfsongeval in de landbouw gehad? Neem contact op!

Wilt u uw letselschade melden of meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • * Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.