Een ernstig ongeval in de agrarische sector komt geregeld voor. Het hoeft dan niet alleen te gaan om een ongeval met een landbouwvoertuig, zoals een ongeluk met een trekker (tractor). Soms zijn ook de machines, zoals bijvoorbeeld een hakselaar, waarmee gewerkt wordt niet veilig of zijn bewegende onderdelen niet afgeschermd. Ben jij het slachtoffer van een bedrijfsongeval met een landbouwvoertuig, of van een ander ongeluk in de landbouw? Je hebt dan mogelijk recht op een vergoeding van jouw letselschade. Op deze pagina vind je informatie over aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Letselschade bij een ongeluk in de landbouw

Je kunt als voetganger, fietser of automobilist een ongeluk krijgen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is, zoals een trekker. De vaak brede landbouwvoertuigen rijden geregeld op smalle wegen en de bestuurder heeft niet altijd voldoende zicht op andere weggebruikers. Ook komt het geregeld voor dat één van de betrokken weggebruikers de situatie verkeerd inschat. Ondanks de vaak lage snelheid van landbouwvoertuigen, kan het letsel groot zijn.
Ben je werkzaam in de agrarische sector en krijg je een ongeluk tijdens jouw werk, dan noemen we dit een bedrijfsongeval – net als bij een ongeval in de bouw. Het letsel kan fysiek zijn: verwondingen en pijn (die soms langere tijd aanhoudt). Maar letselschade door een ongeval met een landbouwvoertuig kan ook psychisch zijn. De kosten die je maakt als gevolg van het ongeval, vanwege bijvoorbeeld behandelingen op het aanschaffen van noodzakelijke hulpmiddelen, maar ook het mislopen van inkomsten, vallen onder de letselschade. Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen landbouwongeval (bedrijfsongeval)? Dan heb je recht op een vergoeding van die schadeposten.

Wat moet je doen na een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine?

Ben je werkzaam in de landbouw en het slachtoffer van een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine? De gevolgen kunnen ernstig zijn! In 2017 werden 93 werknemers in de agrarische sector het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Als je slachtoffer bent, is het in de eerste plaatst belangrijk dat je zo snel mogelijk medische hulp krijgt. Het zal er vaak op neerkomen dat je in het ziekenhuis moet worden behandeld voor het opgelopen letsel. En het is ook niet vreemd als je voor korte of lange tijd je werk niet meer kunt doen. Werkgevers zijn verplicht bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW beslist daarna of het ongeval verder onderzocht wordt.
Ben jij slachtoffer van een werkgerelateerd ongeval in de landbouw-sector? Dan doe je er verstandig aan een letselschadespecialist van Drost Letselschade in te schakelen. De kans is groot, dat iemand anders voor jouw schade aansprakelijk is en dat je recht hebt op een schadevergoeding.

Het is verstandig om zo snel mogelijk na het ongeval getuigenverklaringen te verzamelen; mensen (misschien collega’s) die kunnen vertellen wat er precies gebeurd is. Ook raden wij aan om foto’s te maken van de plek waar het ongeval met het landbouwvoertuig of de landbouwmachine heeft plaats gevonden.
Vanaf het moment dat je het ongeluk kreeg, zul je vaak ook aan het ongeval gerelateerde kosten maken. Bijvoorbeeld reiskosten voor artsenbezoek, kosten van medische of therapeutische behandelingen (die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed), het eigen risico van  jouw zorgverzekering en misschien kosten in verband met beschadigd geraakte kleding. Bewaar alle bonnen en facturen die te maken hebben met het ongeval goed, want die zijn nodig in het kader van de afwikkeling van de schade.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Voorbeelden van landbouwongelukken

Omdat er binnen de agrarische sector gewerkt wordt met grote landbouwmachines, kunnen de gevolgen van ongelukken in de landbouw zeer ernstig zijn. Soms blijken machines waarmee gewerkt wordt niet veilig. Bewegende onderdelen zijn soms niet afgeschermd, waardoor werknemers door de landbouwmachine gegrepen kunnen worden. Ze kunnen hierdoor bekneld raken en botten breken, of lichaamsdelen kneuzen. Soms heeft een ongeval met bijvoorbeeld een tractor, hakselaar of giertank zelfs de dood tot gevolg.
Tijdens het werk in de landbouw kan een medewerker ook bedolven worden door vallende objecten, of kan hij zelf vallen van een beweegbaar platform, een ladder of uit een voertuig. Ook een aanrijding met een landbouwvoertuig dat door een collega wordt bestuurd, komt geregeld voor.

Ben je zelf niet werkzaam in de landbouw, maar wel het slachtoffer geworden van een ongeval met een landbouwvoertuig? Dan verwijzen wij je graag naar de pagina’s met informatie over een verkeersongeval en de pagina over een trekker-ongeluk.

Schadevergoeding na een ongeval in de landbouw

Werk je in de agrarische sector en heb je letselschade opgelopen door een ongeval tijdens het werk? Mogelijk heb je recht op een schadevergoeding voor de door jou opgelopen letselschade. Misschien ben je door het ongeval invalide geworden en nooit meer in staat om te werken. Of misschien ben je langere tijd uit de running, maar zijn de vooruitzichten positief. In alle gevallen kan een schadevergoeding de gevolgen van het ongeval niet wegnemen, maar wel draaglijker maken.

Wij helpen je graag bij:Ongeval met een landbouwvoertuig

 • het onderzoek naar de toedracht van het ongeval met het landbouwvoertuig of de landbouwmachine;
 • de beantwoording van de schuldvraag;
 • de regeling van materiële schade en immateriële schade (smartengeld);
 • het maken van schadeberekeningen;
 • de medische advisering door een aan ons eigen kantoor verbonden team van artsen;
 • arbeidsdeskundige vraagstukken.

Bij het berekenen van de schadevergoeding wordt gekeken naar diverse schadeposten, zoals het verlies van arbeidsvermogen, de aanschafkosten van nieuwe kleding, de aanschaf van hulpmiddelen, verlies aan zelfwerkzaamheid en juridische bijstand. Elk slachtoffer is verschillend en daarom zijn ook de te vorderen schadeposten verschillend. Drost levert maatwerk en kijkt heel precies naar de impact die het ongeluk op jouw leven heeft gehad, de impact die het op dit moment nog heeft en ook naar de impact die het ongeluk in de toekomst nog zal hebben. We zetten alles op alles om voor jou de maximale schadevergoeding voor jouw letselschade te krijgen.

Aansprakelijkheid bij ongeluk met een landbouwvoertuig of -machine

De reden voor een ongeval met een landbouwvoertuig of landbouwmachine is per situatie anders. Zo kun je zelf een fout maken en een ongeval krijgen, bijvoorbeeld omdat je jouw concentratie verloor of vergat een deel van je werk goed uit te voeren. Hoewel je dit misschien een fout van jezelf vindt, is de kans groot dat jouw werkgever wél aansprakelijk is voor het ongeval. Was er bijvoorbeeld sprake van druk om werkzaamheden af te ronden? Of was je al lang aan het werk die dag? Was er sprake van een gevaarzettende situatie, oftewel een situatie waardoor de kans op het ongeval werd vergroot? Werkgevers moeten er sowieso rekening mee houden dat werknemers niet de hele dag in opperste concentratie aan het werk zijn en ook dat werkinstructies niet altijd stipt worden opgevolgd. Ook als je wordt aangereden door een landbouwvoertuig dat bestuurd wordt door een collega, is jouw werkgever waarschijnlijk aansprakelijk.
In elke situatie bekijken we wat er precies gebeurd is en wie we namens jou aansprakelijk kunnen stellen voor de door jou geleden letselschade. De aansprakelijke partij moet jouw schade vergoeden die je door het ongeval hebt geleden. Schakel Drost Letselschade in voor het indienen van de schadeclaim en de schadeafhandeling. Met onze letselschade-experts verzeker jij je van de juridische hulp die je nodig hebt. En bij erkenning van aansprakelijkheid kost de juridische hulp van Drost Letselschade jou als slachtoffer niets. Die kosten moet jouw tegenpartij namelijk ook betalen. Dat is zo in de wet bepaald.

Ben je zelfstandig agrariër en heb je een ongeluk gehad tijdens het werk, dan heb je mogelijk ook recht op een vergoeding van jouw schade. Is er sprake van een verkeersongeval waarvoor een andere partij aansprakelijk is? Dan kan je die partij aanspreken tot vergoeding van de door jou geleden en te lijden letselschade. Is er geen andere partij die aansprakelijk is voor het door jou opgelopen letsel, bijvoorbeeld omdat sprake was van een eenzijdig verkeersongeval, of een ander ongeval tijdens je werk? Dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding op grond van een door jou zelf afgesloten verzekering. Als zelfstandige is belangrijk om een goede verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen en (eenzijdige) verkeersongevallen. In de praktijk zien we dat dit lang niet altijd gebeurt. Vaak vanwege de hoge premies die betaald moeten worden voor dit soort verzekeringen.

Neem contact op

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Hier kun je ook jouw letselschade melden.
Uiteraard kun je ons ook gratis bellen voor juridisch advies: 0800-2490300.

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.