Bedrijfsongevallen komen geregeld voor, maar lang niet elk beroep brengt evenveel risico’s met zich mee. Zo lopen werknemers die op kantoor achter een computer zitten, niet veel risico een ongeval te krijgen. Maar er zijn ook beroepen waarbij werknemers continu scherp en op de hoede moeten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestuurders van voertuigen en machines, beveiligingsmedewerkers en bouwarbeiders. Ook metaalarbeiders en machinemonteurs staan hoog op de lijst van de tien gevaarlijkste beroepen. Op de laatste plek in deze lijst staan medewerkers persoonlijke dienstverlening, zoals reisbegeleiders. Vlak daarboven staan de tuinders, akkerbouwers en veetelers.
Een slachtoffer van een bedrijfsongeval – of van een verkeersongeval of medische misser – kan soms door de opgelopen letselschade een tijd niet meer werken of zelfs volledig arbeidsongeschikt raken. Hoewel bij ziekte het loon meestal wel doorbetaald wordt, loopt een zieke werknemer vaak allerlei bonussen, overwerktoeslagen, promoties of fooi mis. Ook bestaat de mogelijkheid dat een slachtoffer zijn baan verliest als gevolg van het ongeval. Als een slachtoffer door het ongeval minder inkomsten krijgt, spreken we over inkomensverlies of inkomstenderving.

Betekenis inkomstenderving

Inkomstenderving betekent in het kort dat u als slachtoffer van letselschade inkomen misloopt. Synoniemen voor inkomstenderving zijn ‘inkomensschade’ of ‘inkomensverlies’. Soms wordt ook wel gesproken over ‘inkomensderving’. Eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer, namelijk dat u door arbeidsongeschiktheid minder inkomen hebt. Dit kan voor korte tijd zijn, bijvoorbeeld als u na een ongeval in de bouw moet herstellen en tijdelijk uit de running bent. Het kan ook voor een lange periode of zelfs definitief zijn. En dat heeft grote financiële gevolgen. Want naast dat u door arbeidsongeschiktheid financiële extra’s – zoals bonussen, onregelmatigheidstoeslag, studiekosten of promotie – misloopt, ontvangt u door uw ziekte soms maar 70% van uw loon. En als u na twee jaar ziekte aangewezen bent op een WIA-uitkering, zal uw inkomen vaak nog meer dalen. Al het inkomen dat u na uw ongeval minder verdient, valt onder inkomstenderving.

In de wereld van letselschade wordt formeel gesproken over ‘verlies aan verdienvermogen’ of ‘verlies aan arbeidsvermogen’. Daarmee wordt bedoeld het door het ongeval niet meer in staat zijn om het eigen werk te kunnen verrichten en daarmee geld te verdienen. Inkomensverlies of inkomstenderving is om die reden niet hetzelfde als verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen. Omdat de meeste mensen dat onderscheid niet snel maken, gebruiken wij op deze pagina (alhoewel onjuist) de termen door elkaar. Verlies aan verdienvermogen is meestal een grote schadepost in de berekening van de schadevergoeding.

Inkomstenderving berekenen en claimen

Bij het berekenen van de schadevergoeding wordt de schadepost inkomstenderving ook meegenomen. Het kan een grote schadepost zijn, omdat veel wordt meegewogen. Maar hoe wordt uw inkomstenderving berekend? Eerder vertelden we al over misgelopen promoties, loonsverhogingen, fooien, bonussen of studiekosten. Maar stel dat u wél kunt werken, maar niet meer het beroep dat u deed, kunt uitoefenen. Of dat u niet meer fulltime, maar alleen nog parttime kunt werken. Ook dat kan een groot verschil in loon veroorzaken. En misschien deed u naast uw werk nog andere klusjes waarmee u geld verdiende. En wat dacht u van uw pensioen dat u nu niet meer of veel minder opbouwt? Ook uw pensioenschade wordt berekend en moet gecompenseerd worden door de voor uw letsel aansprakelijke partij.Inkomstenderving na ongeval

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt ook altijd naar smartengeld gekeken. Dit is een vergoeding voor de verminderde levensvreugde en de pijn die u als letselschadeslachtoffer heeft of heeft gehad als gevolg van het ongeval. Ook verlies van arbeidsvermogen brengt verdriet met zich mee. Misschien bent u vrachtwagenchauffeur en heeft u een ongeval met uw vrachtwagen gehad. Door de letselschade bent u niet meer in staat om dit werk te kunnen doen. Daarom wordt ook dit onderdeel meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Wilt u uw inkomstenderving en dus uw schadevergoeding claimen bij de partij die verantwoordelijk is voor uw ongeval? Dan is het verstandig om Drost Letselschade als letselschade-expert in te schakelen. Wij verhalen uw inkomensverlies en de rest van uw schadevergoeding namens u op de aansprakelijke tegenpartij. In het geval van een arbeidsongeval ligt de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever. Ook bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever helpen wij u graag.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.
Zo weet je meteen of je recht hebt op een schadevergoeding.

Inkomensverlies bij zzp’ers en uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten en zzp’ers zijn de gevolgen van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid direct merkbaar. Uitzendkrachten en zelfstandigen krijgen dan geen of minder inkomen en dat is anders dan voor werknemers in loondienst.

Uitzendkrachten

Hoe zit het met inkomensschade voor uitzendkrachten? Bent u uitzendkracht en heeft u een (bedrijfs)ongeval gehad, dan komt u meestal direct in de Ziektewet en krijgt u 70% van uw inkomen. U lijdt dan vanaf de eerste dag al inkomensschade en loopt daarnaast het risico uw baan te verliezen; uw werkgever zal immers meestal een andere uitzendkracht aannemen. Dit is anders voor werknemers in loondienst; zij krijgen in de eerste periode van arbeidsongeschiktheid meestal 100% van het salaris doorbetaald tijdens ziekte.Inkomstenderving na ongeval
Heeft u als uitzendkracht een ongeval gehad en letselschade opgelopen? Dan is het van belang dat meteen actie wordt genomen richting de aansprakelijke partij. Uw letselschade en daarmee ook uw inkomensschade moeten bij erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij worden vergoed. Bij een bedrijfsongeval is dit vaak uw werkgever. Wilt u Drost Letselschade inschakelen voor het aansprakelijk stellen? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op en bespreken graag de mogelijkheden. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Zzp’ers

Ook zzp’ers merken de gevolgen van arbeidsongeschiktheid door een ongeval vaak meteen. Heeft u als zzp’er een bedrijfsongeval of verkeersongeval gehad en kunt u daardoor uw werk niet meer doen, dan heeft u direct geen inkomen meer. De inkomensschade voor een zzp’er kan groot zijn. Want niet alleen krijgt u niet meer betaald voor opdrachten, u heeft ook geen recht op een Ziektewetuitkering of andere uitkeringen. Er is kortom geen financieel vangnet van de overheid voor u.
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten, dan krijgt u een maandelijkse vergoeding. Het kan een steuntje in de rug zijn, maar dekt bijna nooit de volledige inkomensschade die u lijdt. Dit geldt ook voor een Broodfonds: een collectief waarmee ondernemers elkaar bij ziekte financieel ondersteunen. Beide ‘verzekeringen’ zijn verstandig om af te sluiten als u zelfstandig ondernemer bent, maar wees u ervan bewust dat de uitkering niet de volledige inkomensschade dekt.

Het is als zzp’er altijd verstandig actie te nemen richting de voor uw letsel verantwoordelijke partij om uw schade te verhalen. Bij erkenning van aansprakelijkheid zal de wederpartij ook uw misgelopen inkomen als gevolg van het ongeval moeten aanvullen. Daarnaast heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op smartengeld.
Heeft u als zzp’er een arbeidsongeval gekregen en kunt u niet meer werken? Dan is het sinds 2012 mogelijk om voor het opgelopen letsel de opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Als de opdrachtgever zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden en als u als zzp’er zich niet roekeloos heeft gedragen of met opzet het ongeval heeft veroorzaakt, dan moet uw opdrachtgever in beginsel de inkomensschade vergoeden. Ook bijvoorbeeld de kosten van het eigen risico van de zorgverzekering moeten worden vergoed.

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.