Letselschade smartengeld berekenen kan lastig zijn

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval? Als u kunt aantonen dat een ander schuldig en derhalve aansprakelijk is, dan kunt u de door u opgelopen letselschade op die andere partij claimen. Uw letselschade smartengeld berekenen is lastiger dan het misschien in eerste instantie lijkt. Daadwerkelijk aanwijsbare kosten zijn nog gemakkelijk op te tellen, maar smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade die u heeft opgelopen en die vergoeding berekenen vereist expertise. Voor het berekenen van uw smartengeld kunt dan ook het beste een letselschadespecialist inschakelen die deze expertise wel heeft.

De letselschadespecialist kan uw smartengeld letselschade berekenen

Waarom is het zo belangrijk om een letselschadespecialist uw smartengeld letselschade te laten berekenen? Mentale schade is onzichtbare schade, die u heeft opgelopen. Die schade kan soms meer impact op uw leven hebben dan de directe verwondingen als gevolg van het ongeval. Ook op de lange termijn kunt u last houden (of alsnog krijgen) van de gevolgen van immateriële schade. Daarom is het berekenen van die schadepost een zeer belangrijk punt bij het berekenen van letselschade. Er zal een goede inschatting gemaakt moeten worden welke impact de mentale schade in de toekomst op u zal hebben en welk bedrag hier tegenover moet staan. Dit vergt uitgebreide kennis, die een letselschadespecialist heeft.

letsel

Laat uw letselschade smartengeld berekenen door Drost Letselschade

Als het om het berekenen van smartengeld gaat, dan heeft Drost Letselschade hier al ruim 30 jaar ervaring mee. Smartengeld is de vergoeding voor de door u geleden en te lijden immateriële schade. Een vergoeding voor leed, pijn en mentale klachten. Bijgestaan door een team van medisch specialisten, weten wij altijd een goede inschatting van de hoogte van het letselschadebedrag als vergoeding voor smartengeld te maken. Uiteraard wordt ook de materiële schade nauwkeurig door ons in kaart gebracht. Zo wordt u goed gecompenseerd voor de door u geleden schade en voor de schade die u in de toekomst nog zult lijden als gevolg van uw ongeval. Tijdens het gehele traject zijn wij een betrouwbare woordvoerder zijn en stellen wij enkel uw belangen voorop.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op