Artikel 185 WVW is er voor ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Hebt u als voetganger of fietser letselschade opgelopen? Dan hebt u naar alle waarschijnlijkheid recht op een schadevergoeding. Voetgangers en fietsers genieten in de wet bijzondere bescherming. Artikel 185 WVW (Wegenverkeerswet) regelt de speciale bescherming van deze ‘zwakke verkeersdeelnemers’ bij een aanrijding met een ‘sterke verkeersdeelnemer’.

Zwakke, niet-gemotoriseerde, verkeersdeelnemers hebben recht op een schadevergoeding van tenminste 50% van de totale schade. En kinderen onder de veertien hebben recht op vergoeding van 100% van hun schade op grond van artikel 185 WVW. (Zie voor uitzonderingen hierop onder “Risicoaansprakelijkheid”.)

Zwakke verkeersdeelnemers volgens artikel 185 WVW

Zwakke verkeersdeelnemers zijn volgens de Wegenverkeerswet: verkeersdeelnemers zonder motorrijtuig. Zoals voetgangers en fietsers. Verkeersdeelnemers met een motorvoertuig worden sterke deelnemers genoemd. Artikel 185 WVW regelt de aansprakelijkheid van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ten opzichte van niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers, maar ook trams en treinen, huizen, vangrails en bomen).

 

zwakke verkeersdeelnemersRisicoaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid op grond van artikel 185 WVW is een vorm van risicoaansprakelijkheid. Schuld of verwijtbaarheid hoeft daarom niet te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding van tenminste 50% vast te stellen. Ook al bent u als ‘zwakke verkeersdeelnemer’ volledig schuldig en/of aansprakelijk voor het ongeval, toch heeft u recht op tenminste 50% schadevergoeding van een ‘sterke verkeersdeelnemer’.
LET OP! Dit geldt niet als er sprake is van opzet van de ‘zwakke verkeersdeelnemer’. En ook niet als er sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid. In die gevallen blijft uw schade voor eigen rekening. Het aantonen van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van een zwakke verkeersdeelnemer is erg moeilijk.

 

Artikel 185 WVW en letselschade

Bent u als voetganger, of fietser het slachtoffer geworden van een ongeval, waarbij een motorrijtuig was betrokken? En hebt u daarbij letselschade opgelopen? Dan kan Drost Letselschade die schade voor u verhalen. Drost regelt niet alleen een vergoeding voor de materiële schade (kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassing woning, kosten huishoudelijke hulp). Drost regelt ook de immateriële schade (smartengeld).

Ook bij artikel 185 WVW-zaken komen de kosten voor rechtsbijstand ten laste van de aansprakelijke partij. In de wet is namelijk bepaald, dat die kosten verhaald kunnen worden. Inschakeling van Drost Letselschade kost u dan ook niets. En dat is wel zo prettig. Want dat u letselschade hebt opgelopen is per slot van rekening al vervelend genoeg!