Is de schade veroorzaakt door het ongeval? De afwikkeling van een letselschadezaak is niet altijd eenvoudig en snel te realiseren. Vaak moeten flinke hobbels worden genomen. Met alleen erkenning van de aansprakelijkheid is een slachtoffer van een ongeval vaak niet geholpen. Want op het moment dat de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, vindt er bijna altijd een discussie plaats over de causaliteit. De verzekeraar beoordeelt dan bijvoorbeeld of er een causaal verband (oorzaak en gevolg) bestaat tussen het bedrijfsongeval of verkeersongeval en uw klachten die tot schade lijden. Met andere woorden: komen alle klachten die u stelt te hebben opgelopen door het ongeval, ook daadwerkelijk door het ongeval? Bepaalde verzekeraars voeren dit soort discussie vaak eindeloos en soms ook tegen beter weten in.

Bewijslast causaal verband

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bewijslast voor het causaal verband in beginsel ligt bij het slachtoffer. Onder omstandigheden kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als de omkeringsregel kan worden toegepast. De omkeringsregel betekent dat de wederpartij moet bewijzen dat de schade niet zou zijn ontstaan als het ongeval u niet was overkomen. De omkeringsregel wordt slechts in uitzonderingssituaties toegepast.

Daarnaast kennen we nog het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Dat houdt in dat, bij meerdere (mogelijke) oorzaken, de schade procentueel wordt toegewezen naar mate van waarschijnlijkheid dat het aan het onderhavige ongeval kan worden toegeschreven. Dat dit niet altijd even eenvoudig is laat zich raden.

Laat u bijstaan door een ervaren letselschade-expert

Gelet op alle ingewikkelde juridische vraagstukken bij de afwikkeling van letselschade, is het zeer raadzaam om een eigen letselschade-expert in de hand te nemen. Heb niet de illusie dat de letselschade-expert van de verzekeraar altijd het beste met u voor heeft. Verzekeraars houden het liefst “de hand op de knip”.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, omdat de wet bepaald dat de redelijke kosten van een deskundige aan u zijde, na erkenning van aansprakelijkheid, door de tegenpartij moet worden vergoed. Neem daarom een eigen zeer ervaren letselschade-expert in de hand, iemand met meer dan 30 jaar ervaring en eigen artsen in ‘huis’. Neem contact op met Drost Letselschade, dé letselschadespecialist van Nederland.

Meer weten over causaal verband en uw letselschade?

Wilt u meer weten over onze expertise en hoe wij u kunnen helpen met uw schadeclaim? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op via 0800 – 2490300, of stuur een e-mail naar [email protected].