Letselschadezaken zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Daarom alleen al kan de schadebehandeling overkomen als een doolhof zonder uitgang. Om de schaderegeling soepel, transparant en respectvol te laten verlopen, zijn er gedragscodes opgesteld door De Letselschade Raad. Zo wordt onnodige belasting van u als slachtoffer voorkomen.

Gedragscode Behandeling Letselschade

In een letselschadezaak kan het overleg met de verzekeraar vastlopen. De nasleep hiervan kan een tweede ramp worden in het leven van het slachtoffer. Om dat te voorkomen is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld.
De Gedragscode Behandeling Letselschade reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers.
De GBL is ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. Stichting De Letselschade Raad, waar Drost Letselschade bij is aangesloten, heeft zich tot taak gesteld de Gedragscode Behandeling Letselschade te borgen en te handhaven.
Onder ‘Beginselen van de Gedragscode’ worden de twintig beginselen weergegeven die de basis vormen van de Gedragscode.

Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)

De GOMA is een andere gedragscode. De aanleiding om de GOMA op te stellen, waren de problemen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Dat bleek uit rapporten van Stichting De Ombudsman en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Patiënten deelden negatieve ervaringen na een medisch incident. Het was een duidelijk signaal voor de branche en gezamenlijk werd gewerkt aan het verbeteren van de positie van de patiënt. Het resultaat hiervan is de GOMA: Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid”. De Letselschade Raad heeft dit project gefaciliteerd.

Aanbevelingen GOMA

De GOMA bevat 19 aanbevelingen met een toelichting en bestaat uit twee delen. Deel A gaat over de adequate reactie op incidenten die tot schade hebben geleid of nog kunnen leiden. Deel B gaat over de adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.
Deze gedragscode geeft eerst een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder. Een goede communicatie voorkomt immers dat er misverstanden ontstaan over een (onnodige) klacht of claim. Zo voorkomt men dat kleine irritaties uitgroeien tot grote problemen.

Het naleven van de gedragscode

Bij Drost Letselschade vinden we het belangrijk om de GBL en de GOMA na te leven. U als slachtoffer staat centraal en u verdient een transparante en eerlijke behandeling. Wij doen er alles aan om uw letselschade goed te regelen zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Wilt u hier meer over weten of wilt u uw letselschade meteen bij ons melden, neem dan contact met ons op. Bel 0800-2490300 of vul het contactformulier in.