Naleven GBL en GOMA

De behandeling van letselschade is ingewikkeld en kost veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin het slachtoffer al zijn aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Daarom alleen al kan de schadebehandeling overkomen als een doolhof zonder uitgang.

Als het overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep een tweede ramp worden in het leven van het slachtoffer. Om dat te voorkomen is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld.

Wat doet De Letselschade Raad

De Gedragscode Behandeling Letselschade reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. De Letselschade Raad, waar Drost Letselschade bij is aangesloten, heeft zich als Permanente Organisatie tot taak gesteld de Gedragscode Behandeling Letselschade, opgesteld door de Universiteit van Tilburg, te borgen en te handhaven.

GBL: ‘Beginselen van de Gedragscode’

Onder ‘Beginselen van de Gedragscode’ worden de 20 beginselen weergegeven die de basis vormen van de Gedragscode.

De GOMA

De rapporten van Stichting De Ombudsman en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) over negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident, waren een duidelijk signaal voor de branche om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de positie van de patiënt. Het resultaat hiervan is de “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid” (GOMA). De Letselschade Raad, waar Drost Letselschade bij is aangesloten,  heeft dit project gefaciliteerd.

Deze Gedragscode geeft eerst een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder. Een goede communicatie voorkomt immers dat er misverstanden ontstaan over een (onnodige) klacht of claim. Zo voorkomt men dat kleine irritaties uitgroeien tot grote problemen.

Aanbevelingen

De GOMA bevat 19 aanbevelingen met een toelichting en bestaat uit twee delen: Deel A over de adequate reactie op incidenten die tot schade hebben geleid of nog kunnen leiden. En deel B over de adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.

(Bron: De Letselschade Raad)