Ook letselschade kan verjaren

U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Algemene verjaringstermijn

Een verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.

Bij een verkeersongeval met een motorrijtuig (zoals een auto, motor of scooter) kunt u rechtstreeks de verzekeraar van het motorrijtuig aanspreken. Hiervoor geldt een kortere verjaringstermijn van drie jaar. Na afloop van deze driejaarstermijn kunt u als slachtoffer niet meer direct de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van uw schade, maar nog wel de bestuurder aansprakelijk stellen.
Als u letselschade hebt opgelopen in het openbaar vervoer (denk bijvoorbeeld aan letsel dat wordt opgelopen doordat de bestuurder van een bus of tram of de machinist van een trein een noodstop moet maken) geldt een verjaringstermijn van slechts drie maanden.
Verder geldt bij letselschade en overlijdensschade een algemene verjaringstermijn van vijf jaar, die meestal ingaat na de aanvang van de dag volgende op die waarop u als slachtoffer zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend bent geworden.

U doet er in ieder geval altijd verstandig aan om geen tijd te verliezen en zo snel mogelijk een erkende letselschadespecialist in de arm te nemen als u letselschade hebt opgelopen. Zo gaat er geen onnodige tijd en/of bewijs verloren en kan het beste worden gewaarborgd dat u uw letselschade volledig vergoed krijgt. En hij kan u ook informeren over de in uw zaak geldende verjaringstermijnen.

Drost Letselschade voorkomt verjaren

Een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade bezoekt u in de regel thuis, stelt zich op de hoogte van uw letsel, inventariseert uw schade en stelt daarna de schaderegeling in werking. Het verjaren van uw zaak wordt voorkomen door tijdig de verjaring te stuiten. De afwikkeling van uw schade gebeurt altijd in goed overleg met u. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De deskundigheid en ruime ervaring van onze letselschadespecialisten wordt gegarandeerd door hun lidmaatschap van het NIVRE en het NIS. Ons kantoor onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade en is aangesloten bij De Letselschade Raad. Daarnaast beschikt Drost Letselschade over een eigen team van medisch specialisten

 

Terug naar Top 10 meest gestelde Letselschade vragen

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op