+20.000 cliënten geholpen

Letselschade: botbreuken


 • Kosteloze rechtshulp voor slachtoffers!
 • Succespercentage van 98%
 • Meer dan 30 jaar ervaring door heel Nederland

Snel weten of je recht hebt op een letselschadevergoeding?

 • Kosteloze rechtshulp voor slachtoffers!
 • Succespercentage van 98%
 • Meer dan 30 jaar ervaring door heel Nederland
Botbreuken: ze komen vaak voor als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Botbreuken kunnen leiden tot forse beperkingen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Meestal heelt een botbreuk probleemloos, maar bij een aantal patiënten niet. Het moeizaam of helemaal niet genezen van de botbreuk heeft soms zelfs immobiliteit en invaliditeit tot gevolg.
 
botbreuken

Het breken van een bot kan iedereen overkomen. Als je aan het werk bent, kun je een arbeidsongeval krijgen waarbij je een bot breekt. Maar ook bij een ongeval bij deelname aan het verkeer als fietser, voetganger of automobilist kun je een of meerdere botbreuken oplopen. Het risico van een botbreuk is voortdurend aanwezig. Een bot breekt door grote (externe) druk die erop wordt uitgeoefend. Maar een bot kan ook spontaan breken als het ernstig verzwakt is.
Gelukkig is een botbreuk meestal niet het einde van de wereld, maar het kan wel vervelende gevolgen hebben. Meestal wordt de breuk in gips gezet zodat hij kan herstellen. Het kan dan lastig zijn om bijvoorbeeld je favoriete sport te beoefenen of om te werken. Natuurlijk maakt de plek van de breuk veel uit. Zo is een botbreuk aan het been vaak ingrijpender dan een breuk aan één of twee vingers. Maar voor bijvoorbeeld een typiste gaat die vlieger weer niet op: voor haar is de breuk van haar vingers een ramp. En wat te denken van een concertpianist?

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Soorten botbreuken

Er zijn twee soorten botbreuken: open en gesloten breuken. Bij een open botbreuk steekt een deel van het gebroken bot door de huid heen, of is sprake van een open wond die doorloopt tot het gebroken bot. Daarnaast wordt er op basis van de breuklijn een onderscheid gemaakt tussen vijf types breuken:

 • Dwarse breuk
 • Spiraalbreuk
 • Schuine breuk
 • Meervoudige breuk
 • Twijgbreuk (ook wel ‘greenstick breuk’ genoemd)

Raadpleeg bij een botbreuk of andere medische klachten altijd een arts. Die zal je vertellen welke behandeling voor jou het beste is. Een breuk is een verwonding waarvoor in principe behandeling in het ziekenhuis nodig is.

botbreuken

Gevolgen van een botbreuk

Stel, iemand rijdt je aan en je loopt daardoor een vervelende botbreuk op. Op het eerste gezicht lijkt de breuk niet voor langdurige problemen te gaan zorgen. Maar in de praktijk blijkt dat toch geregeld anders uit te pakken. Een botbreuk kan voor langdurige arbeidsongeschiktheid zorgen. En ook het herstel van een botbreuk vergt de nodige tijd. Een herstelperiode van enkele weken tot maanden is beslist geen uitzondering. Het herstel van een botbreuk is voor iedereen anders en ook iedere breuk is anders. Zo zijn er breuken die niet goed uit zichzelf herstellen. Ook kan er een vorm van posttraumatische dystrofie ontstaan (aanhoudende pijn). Een langdurige behandeling is dan noodzakelijk en de kosten van die behandeling kunnen aardig oplopen. Mogelijk loop je ook inkomsten mis, of moet je misschien wel je huis en leefomgeving aanpassen. Ook de emotionele schade-component moet niet vergeten worden.

Letselschadevergoeding bij botbreuk

Om jouw fysieke herstel in goede banen te leiden, ben je onder behandeling bij een arts. Voor wat betreft het claimen van jouw letselschadevergoeding kun je gelukkig rekenen op jouw letselschade-expert van Drost Letselschade. Met onze werkwijze bieden wij een optimale begeleiding bij het verhalen van jouw schade op de aansprakelijke partij. Bij ons is jouw letselschadezaak in de beste handen. Waarom? Niet alleen vanwege onze betrouwbare en gedegen werkwijze. Ook omdat Drost Letselschade zich onderscheidt door:

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?

Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.