+20.000 cliënten geholpen

Letselschade: botbreuken

Botbreuken: ze komen vaak voor bij bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Botbreuken kunnen leiden tot forse beperkingen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Meestal heelt een botbreuk probleemloos, maar bij een aantal patiënten niet. Het moeizaam of helemaal niet genezen van de botbreuk heeft soms immobiliteit en invaliditeit tot gevolg.
botbreuken

Het breken van een bot kan iedereen overkomen. Als u aan het werk bent, kunt u een ongeval krijgen waarbij u een bot breekt. Of als u deelneemt aan het verkeer als fietser, voetganger of automobilist. Het risico van een botbreuk is voortdurend aanwezig. Een bot breekt door grote (externe) druk die erop wordt uitgeoefend. Maar een bot kan ook spontaan breken als het ernstig verzwakt is.
Gelukkig is een botbreuk meestal niet het einde van de wereld, maar het kan wel vervelende gevolgen hebben. Soms wordt de breuk in gips gezet zodat het kan herstellen. Het kan dan lastig zijn om bijvoorbeeld uw favoriete sport te beoefenen of om te werken. Natuurlijk maakt de plek van de breuk veel uit. Zo is een botbreuk aan het been vaak ingrijpender dan aan één of twee vingers. Maar voor bijvoorbeeld een typiste gaat die vlieger weer niet op: voor haar is de breuk van haar vingers een ramp.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Soorten botbreuken

Er zijn twee soorten botbreuken: open en gesloten breuken. Bij een open botbreuk steekt een deel van het bot uit of is een deel van het bot zichtbaar in de wond. Daarnaast wordt er op basis van de breuklijn een onderscheid gemaakt tussen vijf types breuken:

  • Dwarse breuk
  • Spiraalbreuk
  • Schuine breuk
  • Meervoudige breuk
  • Twijgbreuk (ook wel ‘greenstick breuk’ genoemd)

Raadpleeg bij een botbreuk of andere medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is. Een breuk is een ernstige verwonding en zal in bijna alle gevallen in het ziekenhuis worden behandeld.

 

botbreuken

Gevolgen van een botbreuk

Stel, iemand rijdt u aan en u loopt daarbij een vervelende botbreuk op. Dan lijkt dit op het eerste gezicht niet voor langdurige problemen te gaan zorgen. Maar in de praktijk blijkt dat toch vaak anders uit te pakken. Een botbreuk kan namelijk wel degelijk voor langdurige arbeidsongeschiktheid zorgen. En ook het herstel van een botbreuk duurt weken tot maanden. Het herstel is voor iedereen anders en ook iedere breuk is anders. Zo zijn er breuken die niet goed uit zichzelf hechten. Ook kan er een vorm van posttraumatische dystrofie ontstaan (aanhoudende pijn). Een langdurige behandeling is dan noodzakelijk en de kosten van die behandeling kunnen aardig oplopen. Niet in de laatste plaats loopt u inkomsten mis, moet u misschien uw huis en leefomgeving aanpassen, én heeft u te maken met emotionele schade.

Letselschadevergoeding bij botbreuk

Om uw fysieke herstel in goede banen te leiden, vertrouwt u op uw arts. En gelukkig kunt u voor uw letselschadevergoeding rekenen op de letselschade-expert van Drost Letselschade. Met onze werkwijze bieden wij u een optimale begeleiding bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Bij ons bent u in de beste handen. Waarom? Niet alleen vanwege onze betrouwbare en gedegen werkwijze. Ook omdat Drost Letselschade zich onderscheidt door:

Wilt u meer informatie? Bel ons gratis op 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op