Aansprakelijkheid bij kermisongevallen

In de afgelopen periode raakten meerdere slachtoffers, waaronder jonge kinderen, gewond door een ritje in een kermisattractie. Onder andere de Tilburgse kermis kwam daardoor in het nieuws. Naar aanleiding van deze en eerdere kermisongevallen heeft de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek gedaan naar mogelijke tekortkomingen bij kermisattracties. Daaruit blijkt dat er elk jaar weer een aantal attracties moet worden gesloten vanwege ernstige tekortkomingen. En dat ondanks het feit dat kermisexploitanten hun toestellen periodiek moeten (laten) keuren. Vandaar de vraag wie aansprakelijk is voor ongevallen met een kermisattractie.

Voorop staat dat een kermisattractie geen gevaar mag opleveren voor de gebruiker ervan. In het Warenwetbesluit attractie-en speeltoestellen zijn daarvoor onder andere deze regels opgesteld:

  • de attracties moeten goed onderhouden worden
  • attracties moeten met regelmaat gekeurd worden
  • de attracties moeten aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen
  • waarschuwingsborden en instructies van personeel moeten wijzen op mogelijke gevaren
  • de attracties mogen alleen in werking zijn als ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers
  • impulsief gebruik en gedrag van kinderen moet ingecalculeerd zijn

Wanneer een kermisexploitant nalatig is geweest in het naleven van deze veiligheidsvoorschriften en een bezoeker daardoor letselschade heeft opgelopen, dan is de exploitant aansprakelijk te stellen voor het ongeval. Behalve wanneer het slachtoffer zich bewust extreem risicovol gedroeg, waardoor het zelf het ongeval veroorzaakte.

Wettelijk aansprakelijk

Op grond van artikel 6: 173 BW is ‘de bezitter van een onroerende zaak, waarvan bekend is dat deze – als het niet voldoet aan alle veiligheidseisen – een bijzonder gevaar oplevert voor personen of zaken, aansprakelijk is als dat gevaar zich verwezenlijkt’. Met andere woorden: de kermisexploitant is in principe aansprakelijk voor (letsel)schade die is ontstaan door een gebrek aan zijn attractie! Zelfs wanneer hij de attractie gehuurd heeft van een andere partij, dan nog blijft hij de in eerste instantie aan te spreken partij.

In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om de producent van de attractie aansprakelijk te stellen op basis van productaansprakelijkheid. Artikel 6:185 wijst de fabrikant aan als aansprakelijke wanneer het defect of gebrek al bestond bij levering, dus voordat het aan de eigenaar werd verkocht. Dat is echter meestal heel lastig te bewijzen.

Omstandigheden ongeval kermis

Voor de aansprakelijkheidsvraag is het steeds van belang te weten wat er precies gebeurd is: wat zijn de feiten en omstandigheden en hoe is de schade ontstaan. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid wordt door de wet het begrip ‘gebrek’ ruim uitgelegd. Het heeft niet alleen betrekking op de deugdelijkheid van het materiaal en het onderhoud van de attractie, maar ook op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De informatie over de oorzaak van het ongeluk met de attractie is ook zeer van belang om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Bij het onderzoek van de NVWA worden al deze gegeven dan ook meegenomen. Helaas werd onlangs bekend dat er sinds vorig jaar minder controles worden uitgevoerd naar de veiligheid van kermisattracties. Voorheen werden de attracties voor de start van de kermis gekeurd door een onafhankelijke veiligheidsinstantie, maar dat wordt nu door de kermisexploitant zelf gedaan. De gemeente heeft daarbij meestal maar een marginale rol.

Hulp bij aansprakelijkstelling

Bent u slachtoffer van een ongeval in een kermisattractie en heeft u daarbij letselschade opgelopen? U wilt een schadevergoeding van de eigenaar van die attractie? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact op met Drost Letselschade voor advies en hulp. Ook wanneer u gewond bent geraakt door een attractie in een pretpark/attractiepark of speeltuin, heeft u wellicht recht op een letselschadevergoeding. Bij het aansprakelijk stellen en het claimen van uw letselschade zijn wij u graag van dienst. Bel ons gerust op ons gratis nummer 0800 – 2490300 of stel uw vraag via ons contactformulier.