Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd?

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142