Het Comité Asbestslachtoffers (CAS) doet aangifte tegen Tata Steel. Volgens de Volkskrant vindt het comité dat Tata Steel “de aanmerkelijke kans heeft aanvaard” dat werknemers door blootstelling aan asbest komen te overlijden aan asbestkanker.

Advocaat en SP-Eerste Kamerlid Bob Ruers, die het CAS bijstaat, zegt dat sprake is van dood door schuld. Ook na het verbod op asbest, in 1994, werden werknemers van Tata Steel onvoldoende beschermd als ze met asbest moesten werken, terwijl het bedrijf toen al wist dat asbest dodelijk kan zijn.
Tata Steel vond de continuïteit en winstgevendheid van het bedrijf belangrijker, zegt het Comité Asbestslachtoffers. Met een rechtszaak hoopt het comité dat Tata Steel sneller een regeling treft met zieke werknemers en nabestaanden. Het bedrijf heeft nog niet op het voornemen van het CAS gereageerd.

Trage afhandeling

Eerder deze maand schreef de Volkskrant al dat Tata Steel traag is met de afhandeling van asbestclaims. Het bedrijf zou er gemiddeld 308 werkdagen over doen om te reageren op mogelijke aansprakelijkheid. Het gemiddelde bij andere bedrijven is 173 werkdagen.
Volgens het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) is Tata Steel een “koploper in negatieve zin” als het om afhandeling van claims gaat, maar het bedrijf zelf zegt dat het zijn verantwoordelijkheid neemt en zich ruimhartig opstelt.

BRON: NOS.nl
 


Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Meer informatie over de werkzaamheden van dit instituut vindt u op de website www.asbestslachtoffers.nl.

Het Comité Asbestslachtoffers (CAS) is opgericht om mensen die ziek geworden zijn door het werken met asbest te steunen in hun strijd voor erkenning. Het geeft informatie over schadevergoeding voor asbestslachtoffers, advies en deskundige hulp bij procedures en soms ook financiële ondersteuning. Meer informatie over de werkzaamheden van dit comité vindt u op de website www.comiteasbestslachtoffers.nl.