Ook van overleden veroorzakers van verkeersongelukken moet middels een bloedproef kunnen worden vastgesteld of er alcohol en/of drugs in het spel waren. Dat is nu niet mogelijk: in de Grondwet is de onaantastbaarheid van het lichaam verankerd.

De Landelijke Organisatie van Verkeersslachtoffers (LOV) noemt twee redenen waarom het belangrijk is vast te stellen of de dode dader onder invloed was. Voorzitter Elly Winkel zei afgelopen week: ‘Het helpt de nabestaanden van de slachtoffers bij het verwerkingsproces als ze daarover niet in onzekerheid verkeren.’ Aldus een artikel in De Telegraaf. Ook de Vereniging Verkeersslachtoffers pleit voor het toelaten van zo’n bloedproef.

Omdat alcohol- en drugsgebruik nu niet worden vastgesteld als de veroorzaker om het leven is gekomen, is ook niet bekend hoeveel dodelijke ongelukken daardoor worden veroorzaakt. Winkel: ‘We hebben het gevoel dat het aantal verkeersslachtoffers door dronken automobilisten stijgt, met name door de komst van Polen en Bulgaren die met alcohol op achter het stuur gaan.’ Een politiewoordvoerder vermoedt dat het gaat om 11 tot 24 procent van het totaal aantal dodelijke slachtoffers.

Na de dood

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat minister Dekker in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wil onderzoeken of onder bepaalde voorwaarden alcohol- of drugsgebruik ook na de dood van de verdachte mag worden vastgesteld.

In antwoord op Kamervragen zei Dekker eerder dat zo’n onderzoek dan een sectie, een lichaamsscan, het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek of een gebitsonderzoek kan omvatten. Of daar ook bloedonderzoek onder zou vallen, nodig om de hoeveelheid gebruikte alchohol of drugs vast te stellen, kon de woordvoerder niet zeggen. Winkel is sceptisch: ‘Het ministerie zegt al vele jaren dat ze het zullen gaan onderzoeken.’

Letselschade

De vraag naar een standaard bloedproef bij omgekomen bestuurders wordt om de zoveel jaar door belangenverenigingen gesteld. Of er alcohol of drugs in het spel waren is ook van belang wanneer slachtoffers of hun nabestaanden letselschade willen verhalen op de dader. In andere landen zoals België, Frankrijk en Duitsland is post mortem onderzoek al wel gebruikelijk.

Bron: Volkskrant, Telegraaf