Steeds meer autobezitters schaffen een dashcam aan. Zo’n kleine camera die je aan de voorruit of op het dashboard plakt. Tijdens het rijden neemt de dashcam alles op wat er onderweg voor de lens gebeurt. Zo kun je mooie autoroutes vastleggen, maar ook het verkeersgedrag van de auto’s die voor je rijden. Dat laatste is steeds meer het motief om een dashcam te installeren: het registreren van ongelukken en bijna-ongelukken.

Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben momenteel ongeveer 250.000 Nederlandse autobezitters een kleine dashcam in de auto. Een compilatie van wat er dan allemaal wel niet aan gevaarlijk en ‘hufterig’ verkeersgedrag wordt vastgelegd, is sinds kort te zien op de website van de Telegraaf. Maar de beelden van de dashcam kunnen mogelijk ook nuttig zijn bij het bewijzen van de oorzaak van een botsing.

Bewijs bij schade

Als iemand bij een aanrijding schade aan de auto of zelf letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander, wil hij die schade graag vergoed hebben. Veel verzekeraars stellen dat “wie eist, bewijst” met andere woorden je moet als slachtoffer wel zelf komen met getuigen en bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat jouw feiten-verhaal klopt. Anders kan je schadeclaim worden afgewezen. De beelden van een dashcam kunnen en mogen daarbij als bewijs gelden. Nu legt de dashcam wel vast wát er gebeurt, maar niet altijd wat er aan voorafging. De aansprakelijkheid van het ongeval is dus met de dashcam niet altijd vast te stellen. Maar als je beelden van het ongeval hebt waarmee je kunt aantonen wat er gebeurd is, kun je ze zeker opsturen naar de verzekeraar!

Dashcam regels

Behalve voordelen kan de dashcam ook nadelen hebben. Ten eerste moet de camera het uitzicht naar buiten voor de bestuurder niet belemmeren. Daarnaast mag je niet met de beelden doen wat je maar wilt: je mag ze niet zomaar delen via social media of op internet. Je moet dan personen en kentekens in beeld onherkenbaar maken. Maar ook is het zinvol om te weten wat de regels in het buitenland zijn ten opzichte van dashcams. In sommige landen zijn ze zelfs verboden en hangt daar een flinke boete aan. Maar in Rusland is het weer verplicht om een dashcam te hebben, voornamelijk om verzekeringsfraude te voorkomen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars bestaat ook de kans, dat de dashcam kan afleiden of gevaarlijk rijgedrag kan uitlokken, bijvoorbeeld om beelden van een ongeval of een achtervolging vast te leggen. Maar misschien kan de aanwezigheid van een dashcam de automobilist stimuleren om ook zijn eigen rijstijl aan te passen, want ook dat wordt immers vastgelegd!

Verzekeraars

Veel verzekeraars zijn blij met camerabeelden. De beelden kunnen dienen ter ondersteuning van de schuldvraag, zodat de aansprakelijkstelling en daarmee de afhandeling sneller kan plaatsvinden. Ze kunnen dan de schades sneller en eerlijker regelen.
Zo heeft Hema Verzekeringen al aangegeven dat zij de beelden van dashcams meenemen bij het inzichtelijk maken van de toedracht van een aanrijding. Bij bepaalde autoverzekeringen kunnen klanten als actie zelfs een dashcam cadeau krijgen! In Engeland kunnen klanten zelfs 10% korting krijgen als ze een dashcam in de auto hebben.
De verzekeraars zijn zich er echter wel terdege van bewust dat ook dashcam-beelden gemanipuleerd kunnen worden. Het verplicht stellen van dashcams, mede ter bewijsvoering, is daarom nog niet aan de orde. Al was een meerderheid in de Tweede Kamer er wel voor om de wagens van de Rijkswaterstaat-weginspecteurs uit te rusten met dashcams. Deze maatregel moet dan het opsporen van roekeloos voorbij rijdende automobilisten gemakkelijker maken.

Backcam extra?

Omdat een dashcam alleen registreert wat er vóór de auto gebeurt, zou het interessant zijn om uit te zoeken wat de meerwaarde van een extra dashcam aan de achterzijde zou zijn: een backcam!  Deze kan dan bijvoorbeeld een achterop-rijding in beeld vastleggen, of een gevaarlijke inhaal-manoeuvre of een storende bumperklever! Mogelijk zal met het voortschrijden van de techniek in de autowereld dat binnenkort automatisch worden ingebouwd in de auto en dan via wifi ergens buiten de auto opgeslagen, bij voorkeur natuurlijk in een persoonlijk bestand van de automobilist. Want het automatisch opslaan van deze gegevens bij de verzekeraar of bij Rijkswaterstaat zou in strijd kunnen zijn met de wet op de privacy, en dus een brug te ver. Al is het wel voor te stellen dat verzekeraars ook belang hebben bij beelden van front- en backcams bij het bepalen van de aansprakelijkheid van materiële schade en letselschade ten gevolge van een kettingbotsing.