De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) maakt zich zorgen over de gevolgen van de stijging van het aantal ongelukken op de werkvloer. In het TV-programma De Monitor (KRO-NCRV), dat op zondag 3 september jl. werd uitgezonden vertelde inspecteur-generaal Marc Kuipers dat de werkdruk voor de inspectie hoog is. Eerder dit jaar maakte de dienst bekend dat het aantal ongelukken op de werkvloer vorig jaar met 14% was gestegen naar 2.459. Daarbij kwamen 70 mensen kwamen om het leven, 19 meer dan in 2015: een toename met 37,3%.

Volgens de inspectie zijn de dodelijke ongevallen een gevolg van een op zich positieve ontwikkeling: de groeiende economie. Juist in groeisectoren als de industrie, bouw, handel en afvalbeheer kwamen de werknemers om het leven. “Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen”, zegt Kuipers, volgens wie de afhandeling van de ongelukken tijd kost.

“En die tijd kan dan dus niet worden besteed aan een belangrijke taak van de inspectie, namelijk veiligheidscontroles van bedrijven. Dat toezicht, bijvoorbeeld met onverwachte inspecties, komt daardoor mogelijk in gevaar door de toename van het aantal arbeidsongelukken”, aldus Kuipers. En dat terwijl volgens hem controles meer dan ooit nodig zijn, omdat een groot aantal bedrijven in Nederland niet beschikt over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie. “Dat betekent dat de eigen verantwoordelijkheid onvoldoende wordt ingevuld.” De Inspecteur-generaal vindt dat het aan de politiek is om een beslissing te nemen over meer mankracht bij de dienst. “Ik heb de verplichting om met deze capaciteit het onderste uit de kan te halen. En dat doen wij ook.”

Jaarverslag Inspectie SZW: forse toename dodelijke en andere ongevallen

Uit het Jaarverslag van de Inspectie SZW over 2016 bleek eerder al dat vorig jaar 70 werknemers door arbeidsongevallen om het leven kwamen, 19 meer dan de 51 in 2015. In de afgelopen vijf jaar stierven alleen in 2013 (73) meer mensen door een ongeval op het werk. Daarnaast vertoont het aantal niet dodelijke ongevallen jaar op jaar een toename. In 2012 deden zich er 1.984 voor en dat aantal liep sindsdien op via 2.047 (2013 en 2014), 2.114 (2015) naar 2.389 (+ 13,0%) vorig jaar. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. Daar staat tegenover dat het aantal klachten over arbeidsomstandigheden is afgenomen: van 1.380 in 2012 via 1.213 in 2015 naar 1.183 in 2016.

In het jaarverslag schrijft de Inspectie SZW dat onderbetaling van werknemers en het stijgend aantal arbeidsongevallen haar grote zorgen baren en dat ‘mensen altijd boven productie moeten gaan’.. Ook zien de inspecteurs en rechercheurs dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.

BRON: Risk & Business