Uit wetenschappelijk onderzoek in Australië is gebleken dat 3% van de medische beroepsbevolking verantwoordelijk is voor 49% van alle klachten. Voor 25% van de klachten was 1% van de medische beroepsbevolking verantwoordelijk.

De onderzoekers onderzochten 18.907 klachten van voormalige patiënten over een periode van 11 jaar die waren ingediend bij de gezondheidszorgombudsman in Australië.

Uit het onderzoek blijkt dat het is te voorspellen welke artsen in de nabije toekomst een hoog risico lopen om veel klachten tegen zich te krijgen. Volgens de onderzoekers zou een wijdverbreid gebruik van de door de onderzoekers voorgestane methode de patiëntontevredenheid kunnen helpen verminderen. Daarmee is volgens de onderzoekers een ​​robuuste en handige methode ontwikkeld voor het voorspellen van medisch-juridische risico’s.

Het volledige onderzoek vindt u hier.