Motorrijders moeten de eerste mooie weekeinden van het jaar extra alert zijn, waarschuwen de politie en de verzekeraars. Aan het begin van het motorseizoen vallen altijd meer doden en gewonden dan gemiddeld. In de de wintermaanden ligt het aantal motorslachtoffers (doden en gewonden) op ongeveer tien per weekend, vanaf maart stijgt dat aantal naar zo’n veertig. En in de maand juni is er dan zelfs een piek van vijftig slachtoffers per weekend.

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Ze waarschuwen motorrijders de komende lentedagen extra goed op te letten. Ook het andere verkeer moet wennen dat er weer motoren op de weg zijn. De motorrijder zelf moet er zelf vermoedelijk ook weer even inkomen. Aldus de Telegraaf afgelopen zaterdag.

Voor de cijfers zijn de verkeersongevallendata van de politie gebruikt van 2014 tot en met het eerste kwartaal van 2018. Daaruit blijkt ook dat de meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorie 24-29 jaar en 46-57 jaar. De meeste gewonden vallen op de 50 kilometer per uur-wegen. Dodelijke motorslachtoffers zijn vooral te betreuren op de 60- en 80 kilometer per uur-wegen.

Extra voorzichtig

De politie en verzekeraars waarschuwen motorrijders om de eerste mooie weekenden van het jaar extra voorzichtig te zijn. Aan het begin van het motorseizoen vallen altijd meer gewonden en slachtoffers. Veel motorrijders gaan na de winter voor het eerst weer de weg op en dat brengt extra risico met zich mee. Ook automobilisten worden aangeraden extra op te letten nu er meer motorrijders zijn. Aldus de NOS

Ook de ANWB verwacht dat dit weekeinde veel motorrijders hun motor uit de (winter)stalling zullen halen voor een eerste rit. De ANWB raadt motorrijders en automobilisten aan om elkaar goed in de gaten te houden. Alle weggebruikers moeten weer aan elkaar wennen en rekening houden met elkaar. Na een winter van weinig motorrijden moeten motorrijders weer wennen aan de snelle, directe bewegingen van hun vervoermiddel. Maar ook automobilisten moeten extra alert zijn. Motorrijders rijden geregeld tussen auto’s door in de files. Het kan zijn dat automobilisten hier niet altijd op bedacht zijn.

Meer motorrijders

Het aantal motorrijders is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In dertig jaar tijd is het aantal Nederlanders dat in het bezit is van een motorrijbewijs gestegen van 916.000 in 1987 naar ruim 1,4 miljoen in 2017 volgens de nieuwste cijfers van het CBS. Van deze groep is ongeveer de helft ook in het bezit van een eigen motor. Vorig jaar slaagden ruim 27.000 mensen voor het motorrijexamen. Dat is volgens de BOVAG het hoogste aantal sinds 2003.

Omdat motorrijders gemiddeld paar jaar slechts 1200 tot 3400 km rijden, bouwen de meesten niet echt routine op. Daar komt nog bij dat in de wintermaanden meestal helemaal niet gereden wordt. De motorrijders moeten dan elk voorjaar weer wennen aan hun motor en zich inhouden om niet direct vol gas de weg op te racen. Volgens het SWOV is het risico om te verongelukken voor motorrijders per gereden kilometer sowieso wel 30 keer zo groot als voor automobilisten. Vandaar de waarschuwing: motorrijders pas juist nu op!

BRONNEN: AD, NOS, Telegraaf