Luchtvaartmaatschappijen, vliegend personeel en onderzoeksinstituten, zoals het TNO en de RIVM, gaan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu adviseren over de kwaliteit van de cabinelucht in vliegtuigen. Mansveld stelt hiervoor de Nationale Adviesgroep Cabinelucht in.

De Adviesgroep moet de staatssecretaris adviseren over de Nederlandse inbreng in Europese onderzoekstrajecten. Verder beoordeelt de groep of extra internationaal onderzoek wenselijk is en brengt daarover advies uit aan Mansveld. Dat schreef de staatssecretaris gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat ze ook in op een nieuwsbericht van het AMC over een onderzoek onder luchtvaartpersoneel naar gezondheidsklachten in verband met de luchtkwaliteit in vliegtuigen.

Grootschalig onderzoek EASA

Luchtvaartmedewerkers uiten al geruime tijd hun zorg over de luchtkwaliteit in cockpit en cabine. Tot op heden heeft echter geen enkel onderzoek het definitieve bewijs geleverd dat lucht in vliegtuigen schadelijk is. Toch is het ook niet uit te sluiten dat cabinelucht effect heeft op het zenuwstelsel. Daarom start het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid, EASA, mede op verzoek van Mansveld, een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de cabinelucht aan boord van grote commerciële luchtvaartuigen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke chemische bestanddelen kunnen bijdragen aan de vervuiling in de lucht van vliegtuigen. Ook wordt onderzocht in welke concentraties deze stoffen voorkomen. Het onderzoek moet verder vaststellen, of er veiligheidsrisico’s zijn, of dat die in de toekomst kunnen optreden, bij blootstelling aan de lucht in vliegtuigcabines.

Eerdere onderzoeksresultaten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten deed al eerder onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit een onderzoek bij een groep luchtvaartmedewerkers begin dit jaar kwam echter geen specifiek bewijs naar voren over het verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan de lucht in een vliegtuig.
En een eerder (eigen) onderzoek van de KLM zou hebben uitgewezen, dat de hoeveelheid giftige stoffen in de cabine- en cockpitlucht verwaarloosbaar klein is.

Een totaal ander geluid gaf een artikel in De Telegraaf van 4 mei jl. Daarin verklaarde Michel Mulder, zelf arts en piloot, dat onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam onlangs voor het eerst hebben aangetoond, dat inzittenden van vliegtuigen wel terdege stelselmatig worden blootgesteld aan levensbedreigende zenuwgassen. Deze gassen worden door de motoren met verse lucht het vliegtuig binnengezogen. Binnenkort worden de resultaten uit het onderzoek van het AMC gepubliceerd in het tijdschrift Brain Imaging & Behavior. AMC-Radioloog Liesbeth Renemen leidde de studie naar het ‘aerotoxisch syndroom’.