Het  Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) opent op voordracht van het Branchebestuur Personenschade een apart register voor herstelgerelateerde dienstverlening letselschade. Dit register is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met herstel gerelateerde dienstverlening en heeft als doel het borgen van de deskundigheid. Ingeschreven professionals krijgen de titel NIVRE Register-Deskundige (rd).

De eerste groep van professionals die in het register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches. Deze hebben sinds 2015 al een eigen opleiding. De ingeschreven deskundigen vallen onder het tuchtrecht van het NIVRE en moeten een PE-programma (Permanente Educatie) volgen. En als het gaat om opleidingseisen, zal ook in dit register sprake zijn van een onderbouwopleiding en bovenbouwopleiding. Aan de exacte invulling daarvan wordt mementeel de laatste hand gelegd door het Branchebestuur Personenschade.

Kwaliteit hersteldeskundige

Volgens de voorzitter van het NIVRE, George Oostrom, is de opening van dit register een logische stap: ‘Het is van belang dat de betrokken partijen in de letselschade een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de ingeschakelde hersteldeskundige. Nu is dat beeld er niet of nauwelijks. Iedereen kan zich immers deskundige noemen, zonder dat dit getoetst is. Door inschakeling van een NIVRE Register-Deskundige is geborgd dat de deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche personenschade daaraan gesteld heeft’.

Kwaliteit letselschadedeskundige

Een NIVRE Register-Expert is een schade-expert die staat ingeschreven in het Register van het NIVRE. Het NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Alleen experts die voldoen aan de kwaliteitseisen die het NIVRE stelt, staan in het Register ingeschreven. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

Het Register van de branche “Personenschade” bestaat uit experts die het proces begeleiden van letsel- en overlijdensschade. Bijna alle letselschade-experts bij Drost Letselschade staan al ingeschreven in dit Register, of zijn kandidaat NIVRE register-expert.

Bron: NIVRE