Omwonenden bollenvelden blootgesteld aan giftige bestrijdingsmiddelen

Omwonenden van bollenvelden worden veel langer blootgesteld aan hogere concentraties landbouwgif dan tot nu bekend was. Het gaat onder meer om de velden in de Bollenstreek. Sporen van pesticiden worden zelfs teruggevonden in luiers van baby’s die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.

Nu is het bepaald geen nieuws dat het kweken van bloembollen gepaard gaat met gebruik van veel bestrijdingsmiddelen. Maar dit wordt nu extra bevestigd door een nieuw onderzoek ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden’ dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd. Het TV-programma ZEMBLA kwam met de onderzoeksresultaten naar buiten. Daaruit blijkt dat de blootstellng aan bestrijdingsmiddelen zowel in de tuinen als in de huizen van omwonenden plaatsvindt en het hele jaar is verhoogd.

Volgens hoofdonderzoeker Roel Vermeulen is de belangrijkste conclusie, dat in de lucht en in de huisstof hogere concentraties van bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen bij omwonenden binnen een straal van 250 meter ten opzichte van groepen die verder af wonen. Bij de huizen van deze omwonenden werden vijf tot tien keer hogere concentraties landbouwgif in de lucht gemeten als bij huizen van leden van de controlegroep. Maar ook in de urine van volwassenen en in de luiers van kinderen zijn concentraties van pesticiden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de giftige stoffen zich verder verspreiden dan gedacht en dat de omwonenden ook langer (chronisch) worden blootgesteld dan tot nu toe bekend was.

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bezig met onderzoek naar de gezondheidseffecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de bollenvelden voor omwonenden. De blootstelling aan pesticiden raakt veel mensen. Ruim 2 miljoen mensen in ons land wonen binnen een straal van 250 meter van een bollenveld of boomgaard. Dat is ongeveer een kwart van de plattelandsbevolking! Volgens het RIVM werd in het jaar 2016 zo’n  5,7 miljoen kilo aan chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Toch is nog niet duidelijk hoe schadelijk de blootstelling aan pesticiden en of omwonenden van land- en tuinbouwgronden waar met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt direct gezondheidsrisicio’s lopen. Daar moet nog verder onderzoek naar gedaan worden.

Het televisieprogramma ZEMBLA tooonde al in 2011 en 2013 aan dat het het volstrekt onbekend was in welke mate omwonenden aan bestrijdingsmiddelen worden blootgesteld. Ook bleek dat de overheid geen maatregelen nam om omwonenden te beschermen. In 2014 adviseerde de Gezondheidsraad de regering om hiernaar onderzoek te doen. Het RIVM kreeg toen de opdracht een uitvoerig onderzoek te coördineren. Bovengenoemd eindrapport is daar nu het resultaat van en het zal naar verwachting in april aan de betreffende ministeries worden aangeboden. Toxicoloog Martin ven den Berg van de Universitei Utrecht vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend en stelt voor om de overheid te vragen meteen te laten stoppen met spuiten  tot op enkele honderden meters afstand van woonkernen waar ook gezinnen met kinderen wonen.

BRON: NOS-Nieuwsuur, Zembla