Overheid had Q-koortsepidemie onvoldoende op netvlies
In juni 2012 heeft het kabinet besloten 10 miljoen euro beschikbaar te stellen via een onafhankelijke stichting voor initiatieven die ten goede komen aan de Q-koorts-patiënten.

Dit gebeurde mede naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over de aanpak door de overheid van de Q-koortsepidemie. De nationale ombudsman stelde dat de relatie tussen de overheid en de Q-koortspatiënten ernstig is geschaad. “De overheid had de burger gedurende de Q-koortsepidemie onvoldoende op haar netvlies staan. En nog steeds kijkt de overheid onvoldoende naar wat de burger nodig heeft om weer verder te gaan. Dat is niet behoorlijk“, zo concludeerde de Nationale ombudsman in zijn op 19 juni 2012 verschenen rapport ‘Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat’. In het rapport doet de ombudsman een aantal aanbevelingen om het vertrouwen te herstellen.

Oprichting stichting Q-Support

Minister Edith Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft nu de Tweede Kamer bij brief van 14 juni 2013 in kennis gesteld van de voorgenomen oprichting van de stichting Q-Support. De dienstverlening van de stichting Q-support, ook voorzover die is gericht op individuele patiënten, zal worden vormgegeven als een feitelijke terbeschikkingstelling van diensten in natura. Tijdens een debat op 11 april 2013 had de Tweede Kamer al gezegd dat de stichting, met als doel de ondersteuning van patiënten met Q-koorts, zo spoedig mogelijk moet worden opgericht.

De feitelijk oprichting van de stichting zal omstreeks half juli 2013 plaatsvinden, nadat een aantal (politieke) formaliteiten in acht genomen zijn.