In hoeverre hebben patiënten zelf inzage in hun medisch dossier? U wilt graag weten wat er in uw dossier is opgetekend. Bij voorbeeld naar aanleiding van een ziekenhuis opname door een ongeval. Of naar aanleiding van een vermoeden van een medische misser of foutieve diagnose/behandeling. Wat zijn uw rechten als patiënt bij het opvragen van uw medisch dossier. Een nieuwsartikel op de website van Jurofoon gaat daar nader op in.

Iedereen in Nederland die wel eens een (huis)arts bezocht heeft, heeft een medisch dossier. Een arts is namelijk verplicht om voor zijn patiënten een medisch dossier in te richten en bij te houden. In een medisch dossier staan gegevens over uw behandeling, uw persoonsgegevens en eventueel schriftelijke wilsverklaringen. De arts is verantwoordelijk voor het beheer van zo’n dossier. Hij heeft de plicht uw dossier voor de duur van 15 jaar te bewaren. Als patiënt heeft u ten aanzien van dit dossier een aantal belangrijke rechten.

Rechten van patiënten

De rechten die u als patiënt hebt ten aanzien van uw medisch dossier zijn vastgelegd in de wet (onder andere in de WGBO). Zo heeft u als patiënt de volgende rechten:

  • U hebt het recht op inzage zonder tussenkomst van derden;
  • U hebt het recht op een kopie van uw medisch dossier;
  • De arts moet u zo spoedig mogelijk inzage of een kopie verschaffen van het medisch dossier;
  • Alle gegevens die niet kloppen in het medisch dossier kunt u laten aanpassen, daarnaast kunt u ook gegevens die ontbreken laten aanvullen;
  • U kunt een verzoek indienen tot vernietiging van uw gegevens, maar wanneer de gegevens nog van belang zouden zijn voor een ander kan dit niet.

Medisch dossier opvragen

Het opvragen van uw medisch dossier kunt u het beste doen door een brief te schrijven aan de betreffende arts of zorginstelling. Bij voorkeur doet u dit bij aangetekende brief. In de brief vermeldt u dat u uw medisch dossier wenst in te zien en/of hier een kopie van wilt ontvangen.
Een arts is verplicht om mee te werken als u het medisch dossier wil opvragen. Wanneer u een kopie opvraagt van uw medisch dossier, mag de arts hier wel een redelijke vergoeding voor in rekening brengen.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als patiënt uw medisch dossier wil inzien. Er kan een vermoeden zijn van een medische misser wanneer bijvoorbeeld uw verkeerde arm werd ingegipst of u hebt bepaalde medische gegevens nodig als bewijs van uw gezondheid. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u gewoon benieuwd bent naar wat er allemaal in uw medische dossier staat.

Heeft u nog vragen over het inzien van uw medisch dossier of weigert uw arts u de inzage in uw dossier, neem dan contact op met een erkend en ervaren jurist: een advocaat of letselschadespecialist.

Bron:  Jurofoon.nl