Patiënt mag gesprek met arts opnemen

Steeds meer dokters krijgen te maken met patiënten die een geluidsopname van het consult willen maken, omdat ze bang zijn dat ze niet alle informatie kunnen onthouden.

Niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom komt de artsenfederatie KNMG met een handleiding, waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staan opgesomd. Zo hoeven patiënten geen toestemming te vragen aan de dokter om het gesprek op te nemen, maar omgekeerd wel. De patiënt mag de opname niet openbaar maken, tenzij de dokter daarmee instemt. Voor het filmen van een consult zijn de regels strenger dan voor het maken van geluidsopnamen.

KNMG, die ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde vertegenwoordigt, raadt artsen aan in hun wachtkamer een mededeling op te hangen dat patiënten het gesprek met de dokter mogen opnemen, maar dat het wel wordt gewaardeerd als ze dat van tevoren zeggen. Ook moet daarin staan dat de opname alleen voor eigen gebruik is en niet bijvoorbeeld op sociale media mag worden gezet.

Gesprek arts opnemen in overleg

Patiëntenfederatie Nederland is blij met de nieuwe richtlijn. “Het kan goed zijn als dokter en patiënt samen besluiten om het gesprek op te nemen. Zeker als het gaat om moeilijke informatie of als je slecht nieuws verwacht te krijgen.
Dan kan het helpen als je het gesprek later thuis nog eens in alle rust kunt beluisteren”, aldus de organisatie. De vereniging vindt wel dat het gesprek in goed overleg moet worden opgenomen.

Kwalijk genomen

Onlangs publiceerde Medisch Contact een bericht over een rechtszaak naar aanleiding van procedure rond een medisch onderzoek. Door een bedrijfsongeval in 2013 was een man gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, maar ook in zijn nieuwe werksituatie ontwikkelden zich klachten, waarop hij zich ziek meldde. Afgelopen najaar oordeelde het UWV na een medisch onderzoek dat de werknemer weer aan de slag kon en zette het zijn ziektegeld stop. Die beslissing vocht de man aan voor de rechtbank Gelderland. Hij vond dat de artsen die hem hadden gekeurd niet voldoende rekening hadden gehouden met zijn klachten. Hij verwees daarbij naar geluidsopnamen van de medische consulten.

De rechter heeft daar echter niet naar willen luisteren. De rechter nam het de man kwalijk dat hij de opnames onaangekondigd en zonder medeweten van betrokken artsen had gemaakt. Bovendien was de rechter van mening dat het medisch onderzoek zorgvuldig was verricht en alle klachten wel degelijk bij het medische oordeel waren betrokken. Ook had de werknemer naar het oordeel van de rechtbank zijn beperkingen onvoldoende onderbouwd, bijvoorbeeld met brieven van medisch specialisten. Voor het maken van geluidsopnamen van medische consulten zijn door de overheid spelregels opgesteld, voor persoonlijk gebruik of als bewijsmateriaal.

BRON: NU.nl en MC.nl