Een op de drie patiënten is het gesprek met een medisch specialist al vergeten als men de spreekkamer uitloopt. Daarnaast vindt een op de vier mensen het moeilijk om te begrijpen wat de arts zegt tijdens een gesprek, concludeert TNS Nipo uit een onderzoek naar artsbezoek in opdracht van Zilveren Kruis.

Het ondervroeg een representatieve groep van 1.274 mensen die in de afgelopen twee jaar een gesprek met een medisch specialist hadden. Een mogelijke verklaring voor vergeetachtigheid en verwardheid rond artsbezoek is dat mensen niet alle vragen (durven te) stellen. 46 procent van de ondervraagden vroeg tijdens een gesprek niet alles wat ze wilden weten.

Gevoelens

De respondenten werd ook gevraagd naar hun gevoelens voor en na een artsbezoek. Voorafgaand blijken mensen vaak gespannen: 33 procent van de respondenten noemde dit als sterkste emotie op dat moment. Ze zijn ook vaak nerveus (24 procent). Achteraf maken die gevoelens plaats voor opluchting (33 procent) en gerustgesteldheid (32 procent). Er waren meerdere antwoorden op deze vragen mogelijk.

Wanneer mensen gedurende het gesprek deze negatieve gevoelens ervaren, is de kans groter dat ze verward raken, minder vragen stellen en de inhoud minder goed onthouden. Deze mensen hebben naar verhouding ook meer behoefte aan extra hulp in de vervolgstappen na de diagnose. Bezorgde gevoelens komen vaker voor als de huisarts van de patiënt niet precies wist wat er aan de hand was bij de doorverwijzing naar een specialist.

Geluidsopname

Het maken van een geluidsopname van een gesprek met een arts – om dat thuis nog eens af te luisteren – is toegestaan en kan de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. Dat schreef minister Edith Schippers (VWS) begin maart in een brief aan de Tweede Kamer. Zij kwam daarmee naar aanleiding van een debat over een burgerinitiatief voor een schriftelijke informatieplicht van artsen.

‘Voor goede zorg is het cruciaal dat arts en patiënt het eens zijn over de te volgen behandeling, zij moeten dat samen beslissen. Het is belangrijk dat de patiënt ook vragen kan stellen, dat een arts daar ruimte voor biedt en de tijd neemt om vragen te beantwoorden.’  Aldus de minister in een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Zij vindt daarom dat een geluidsopname van het gesprek nuttig kan zijn voor de patiënt. Uit het onderzoek van Zilveren Kruis blijkt dat 4 procent van de patiënten het gesprek met de arts opneemt.

BRON: NU.nl