Een vrouw werd, in haar jeugd, aangereden door een motorrijder. Hierdoor liep zij blijvend hersenletsel op en raakte ze verlamd. De motorrijder was verzekerd bij Reaal. Reaal beriep zich in deze zaak op onderzoeken over de arbeidsdeelname van vrouwen. Uit deze onderzoeken kwam naar voren, dat de vrouw tussen haar 27ste en 36ste waarschijnlijk niet zou werken en daarna voor de helft van de tijd. Hierdoor zou deze vrouw recht hebben op een lagere schadevergoeding dan wanneer zij een man was geweest.

College voor Rechten van de Mens

Op basis van deze zaak doet het College voor Rechten van de Mens een dringend beroep op verzekeraars om voor mannen en vrouwen gelijke uitgangspunten te gebruiken bij het vaststellen van schadebedragen. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Reaal dezelfde uitgangspunten ook toepast op mannen” zegt het College. Doordat Reaal verschillende uitgangspunten gebruikt voor vrouwen en mannen, heeft dat consequenties voor de hoogte van de schadevergoeding. Het College voor Rechten van de Mens roept op om mannen en vrouwen gelijk te behandelen, want ‘onderscheid op grond van geslacht’ is in Nederland aan te merken als discriminatie en dus verboden.

Begin dit jaar besloot de rechtbank nog dat het redelijk was te veronderstellen dat vrouwen omwille van hun kinderen een aantal jaren niet zouden werken. Uit onderzoek blijkt echter, dat dit uitgangspunt bij mannen niet wordt gehanteerd, terwijl mannen ook kinderen kunnen krijgen, of minder kunnen gaan werken. Het oordeel van het college is niet bindend, maar met de uitspraak kan de vrouw wel weer naar de rechter stappen.

Reactie Reaal

Reaal is de uitspraak nog aan het bestuderen en wil er inhoudelijk nog niet op reageren. Volgens het Verbond van Verzekeraars mogen verzekeraars  wel gebruik maken van bepaalde statistieken, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat vrouwen meer werkuren inleveren als er kinderen komen, dan mannen. “Als het College voor de Rechten van de Mens daar anders over denkt, moeten we het er met onze leden maar eens over hebben”, zo meldde een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.