Op snelwegen gebeuren relatief weinig ongelukken doordat er geen kruisend verkeer voorkomt. Toch komen er in absolute aantallen erg veel incidenten voor op de snelweg. Opvallend: ruim zes op de tien ongevallen vindt plaats binnen een straal van één kilometer van een op- of afrit. Daarmee is de kans op een ongeval driemaal zo hoog in de nabijheid van een oprit of afrit.

Dat blijkt uit een analyse van 75.000 ongevallen in de jaren 2016, 2017 en 2018. De analyse is uitgevoerd door verzekeraar Univé. Met bijna veertien ongelukken per kilometer snelweg gebeuren naar verhouding jaarlijks de meeste ongelukken in Zuid-Holland. Zeeland komt qua snelwegen als veiligste provincie uit de bus, net voor Flevoland.
Naar verhouding vonden vorig jaar verreweg de meeste ongevallen plaats op de A10 met gemiddeld 41,8 ongelukken per kilometer snelweg. Ook op de A20 (22,7) en de A16 (18,1 ongevallen per kilometer) is de kans op een ongeval relatief groot. Op de A77, van Boxmeer naar de Duitse grens, is de kans op een ongeval het kleinst, met slechts 0,4 ongevallen per kilometer snelweg.

Ongelukken met letsel

Het aandeel ongevallen met dodelijke afloop is bij op- en afritten 34 procent lager dan op stukken snelweg zonder in- of uitvoegend verkeer. Bij het aantal ongelukken met letsel is het verschil aanzienlijk kleiner; dat is in de buurt van een op- of afrit slechts twee procent lager dan op andere stukken snelweg.
Ongelukken bij op- of afritten lijken overigens niet specifiek veroorzaakt te worden door woon-werkverkeer of vrachtverkeer. Doordeweeks is het aandeel ongelukken bij op- en afritten namelijk maar een beetje hoger (+0,5 procent) dan in het weekend.

Verkeersveiligheid

Volgens Etienne de Cooker, directeur Univé Schade, zijn de inzichten bijzonder waardevol voor Univé’s schadetak. “Kennis over het ontstaan van schade is essentieel. Univé beheert een groot volume autoverzekeringen. Door leden te helpen schade te voorkomen en beperken slagen we erin deze betaalbaar te houden.” De Cooker noemt het bijdragen aan verkeersveiligheid één van Univé’s prioriteiten. “Niet voor niets zijn we in Drenthe ambassadeur van de verkeerscampagne Samen richting Nul verkeersslachtoffers. En onze landelijke actiedag Univé Helpt stond dit jaar in het teken van bewustwording van verkeersrisico’s als de e-bike, smartphonegebruik in het verkeer en het opfrissen van verkeerskennis. Daarnaast ondersteunen we programma’s voor jongere bestuurders ten behoeve van hun rijvaardigheden en veiligheidsbewustzijn en blijven we ook op lokaal niveau activiteiten opzetten om verkeerskennis en -gedrag van verkeersdeelnemers te optimaliseren.”

BRON: Unive.nl