Het heeft er alle schijn van dat het ministerie van Defensie schadevergoedingen gaat betalen aan Libanonveteranen, die ten gevolge van hun uitzending een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen. De vredesmissie in Libanon liep van 1979 tot 1985. Hierbij kwamen negen militairen om het leven.

Meer dan vierhonderd claims

De afgelopen dagen heeft de landsadvocaat verschillende advocaten, letselschadespecialisten en andere belangenbehartigers benaderd met het verzoek een overzicht van de geleden schade per cliënt te geven. In totaal zou het gaan om meer dan vierhonderd claims, voornamelijk bestaande uit Libanonveteranen. Overigens zijn er ook veteranen die in de jaren ’90 naar Bosnië zijn uitgezonden en ten gevolge van die uitzending een PTSS hebben opgelopen.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bevestigt via een woordvoerder dat eerst wordt gekeken naar de 20 zaken, waarin op dit moment een gerechtelijke procedure loopt. Daarna komen de andere claims waarschijnlijk aan bod. De Centrale Raad van Beroep concludeerde in december 2015 dat Defensie zijn zorgplicht heeft geschonden ten aanzien van een Libanonveteraan die door zijn uitzending een PTSS had opgelopen en dat Defensie aansprakelijk is voor de hierdoor opgelopen schade. Met deze uitspraak van de CRvB kwam de kwestie betreffende de Libanonveteranen in een stroomversnelling. De veteranen zijn van mening dat Defensie tekort is geschoten in de nazorg voor de militairen van de vredesmissie.