Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen en zelfs ernstige ziektes veroorzaken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom samen met sociale partners en arboprofessionals onlangs de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht.

Met de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven in vijf stappen hun arbobeleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen effectief en adequaat inrichten. In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Wanneer in het bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het vaak een uitdaging om de risico’s te onderkennen en er wat aan te doen. Het is belangrijk dat de juiste maatregelen en voorzieningen worden getroffen. Om te weten welke arboregels precies van toepassing zijn en wat die inhouden kan deze Werkwijzer daar een handje bij helpen.

Beleid gevaarlijke stoffen

De Werkwijzer geeft inzicht in de wet- en regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschrijft het de rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus. De Werkwijzer biedt daarmee ook houvast wanneer het gevaarlijke-stoffenbeleid in het bedrijf niet goed van de grond komt, of de communicatie tussen verantwoordelijke partijen niet goed verloopt. Op basis van de Werkwijzer kunnen zij het gesprek hierover met elkaar aan gaan. Met deze Werkwijzer weet iedereen wie wat wanneer doet; de werkgever, de werknemer, preventiemedewerker en de verschillende arbodeskundigen.

Arboportaal

De website van het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden. Ook is daar meer informatie te vinden over de Arbowetgeving. In de vernieuwde Arbowet van 2017 is de betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt en heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen. De wet geeft daarmee meer rechten en plichten aan alle betrokken partijen.

BRON: Arboportaal