Stel je bent slachtoffer van een verkeersongeval of bedrijfsongeval en door de gevolgen van dat ongeval valt je geplande vakantie in duigen. Je kunt door het letsel niet meer reizen of je kunt wel gaan maar er minder van genieten omdat je niet dat kunt doen wat je van plan was. Of je hebt contributie betaald voor een sportclub, maar door het letsel kun je niet meer sporten. De contributie heb je dan eigenlijk voor niets betaald want je kunt geen gebruik maken van je lidmaatschap. Dit zijn voorbeelden van kosten zonder nut.

Kosten zonder nut en schadevergoeding

Kun je als slachtoffer ook voor die in het water gevallen vakantie, of vergeefs betaalde contributie een schadevergoeding vorderen? In artikel 6:95 BW is geregeld dat schade die moet worden vergoed, uit vermogensschade en ‘ander nadeel’ bestaat – voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. Vermogensschade omvat volgens artikel 6:96 lid 1 BW zowel geleden verlies als gederfde winst. In artikel 6:96 BW lid 2 BW worden vervolgens enkele categorieën opgesomd van kosten die mede voor vergoeding in aanmerking (zouden moeten) komen. Hierbij heeft de wetgever de nadere omschrijving van vermogensschade niet geconcretiseerd.
Kosten zonder nut

Vergeefs gemaakte kosten

Niet in alle gevallen is duidelijk of/wanneer er sprake is van vermogensschade of van ander nadeel in de zin van art. 6:95 BW. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door uitgaven die hun doel missen: de kosten zonder nut. Het gaat hier om uitgaven die worden gedaan om een bepaald genot te verkrijgen, maar die uiteindelijk tevergeefs zijn gedaan vanwege het opgelopen letsel. Bij kosten zonder nut gaat het niet om kosten die zijn gemaakt als gevolg van de door u opgelopen letselschade. Het gaat om kosten die u gemaakt hebt, maar waarvan u door het ongeval geen nut heeft gehad. De kosten zijn daarom vergeefs gemaakt en u had zich deze -achteraf bezien- feitelijk kunnen besparen.
Een misverstand is dat dit gederfde genot zou vallen onder de noemer ‘immateriële schadevergoeding’. De gemaakte kosten zonder nut vallen onder de werking van artikel 6:95 BW en zijn zodoende op grond van het bepaalde in dit artikel vorderbaar.
Wilt u hier meer over weten? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 0800-2490300 of het contactformulier in te vullen.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.