Kosten zonder nut

Stel je bent slachtoffer van een ongeval en door de gevolgen van dat ongeval valt je al geplande vakantie in duigen. Je kunt er minder van genieten. Bijvoorbeeld omdat je niet datgene kunt doen wat je aanvankelijk van plan was geweest. Je hebt misschien al excursies geboekt, waaraan je door het opgelopen letsel niet meer kunt deelnemen. Of je hebt contributie betaald voor een sportclub, maar door het letsel kun je niet meer sporten. De contributie heb je dan eigenlijk voor niets betaald. Immers, je hebt geen gebruik kunnen maken van je lidmaatschap.
Kun je als slachtoffer ook voor die in het water gevallen vakantie, of vergeefs betaalde contributie een schadevergoeding vorderen?

In artikel 6:95 BW is geregeld dat schade die moet worden vergoed uit vermogensschade en ‘ander nadeel’ bestaat, voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. Vermogensschade omvat volgens artikel 6:96 lid 1 BW zowel geleden verlies als gederfde winst. In artikel 6:96 BW lid 2 BW worden vervolgens enkele categorieën opgesomd van kosten die mede voor vergoeding in aanmerking (zouden moeten) komen. Hierbij heeft de wetgever de nadere omschrijving van vermogensschade niet geconcretiseerd.
berekening letselschade berekenen
Hoewel in de meeste gevallen duidelijk is of/wanneer er sprake is van vermogensschade of van ander nadeel in de zin van art. 6:95 BW, is dat niet altijd het geval. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door uitgaven die hun doel missen. Dergelijke uitgaven worden ook wel ‘kosten zonder nut’ genoemd. Het gaat hier om uitgaven die worden gedaan om een bepaald genot te verkrijgen, maar die uiteindelijk tevergeefs zijn gedaan omdat als gevolg van een onrechtmatige gedraging (waarvoor een derde aansprakelijk is) dat genot niet wordt verkregen. Bij kosten zonder nut gaat het derhalve niet om kosten die zijn gemaakt als gevolg van de door u opgelopen letselschade. Het gaat om kosten die u gemaakt hebt, maar waarvan u door het ongeval geen nut hebt gehad. De kosten zijn derhalve vergeefs gemaakt en u had zich deze -achteraf bezien- feitelijk kunnen besparen.

Een misverstand is dat dit gederfde genot zou vallen onder de noemer ‘immateriële schadevergoeding’. De gemaakte kosten zonder nut vallen onder de werking van artikel 6:95 BW en zijn zodoende op grond van het bepaalde in dit artikel vorderbaar.

Meer weten?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met een specialist van Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300