Drost regelt uw letselschade uitkering
U bent het slachtoffer van letselschade en hebt Drost Letselschade ingeschakeld voor de afwikkeling van uw schade. Dan zal het op een zeker moment tot een letselschade uitkering komen. Drost heeft (de verzekeraar van) de veroorzaker van de schade al aansprakelijk gesteld en de schade, al dan niet volledig, in kaart gebracht. Daarna zal de schade aan u vergoed moeten worden.

Voorschot letselschade uitkering

Het afwikkelen van letselschade is, eenvoudige zaken daargelaten, vaak een langdurige kwestie. Dan is het goed te weten, dat Drost Letselschade ook voorschotten op uw schade voor u regelt. Zo kan het dan tussentijds al komen tot een vergoeding van een deel van uw schade. En dat komt u als slachtoffer vaak goed van pas, want door de letselschade komt u geregeld voor onverwachte kosten te staan.

Bij een definitieve regeling van uw letselschade, wordt uw laatste uitkering ook wel een slotuitkering genoemd.

Letselschade uitkering: Smartengeld

Uw letselschade uitkering, ook wel schadevergoeding genoemd, wordt opgesplitst in twee delen. Een vergoeding van de materiële schade en een vergoeding van de immateriële schade (smartengeld). Wilt u meer weten over het toekennen van smartengeld? Neem dan contact met ons op. De experts van Drost Letselschade kunnen aan de hand van uw verhaal (gratis) een redelijke inschatting geven van de hoogte van het bedrag aan smartengeld, waarop u recht heeft.

Smartengeldgids

Bij de vaststelling van smartengeld is de smartengeldgids een handig hulpmiddel. Hierin vindt u veel voorbeelden van uitspraken van rechters over letsel. De smartengeldgids geeft een indicatie van het bedrag aan smartengeld waar u recht op heeft. U kunt aan de in de gids genoemde bedragen geen rechten ontlenen. Wilt u meer informatie over de letselschade uitkering waarop u zelf recht heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

letselschade uitkeringLetselschade uitkering: kosten

De afwikkeling van letselschade brengt kosten met zich mee. Die letselschade kosten, ook wel kosten van rechtsbijstand genoemd, moet de aansprakelijke partij ook vergoeden. Dat is zo in de wet vastgelegd. Daardoor kost de inschakeling van ons kantoor u niets. En dat is wel zo eerlijk. U hebt er immers niet om gevraagd het slachtoffer te worden van letselschade. Waarom zou u dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Misschien hebt u een andere belangenbehartiger en wilt u van Drost Letselschade horen, of de schade wel correct is berekend? Dan kunt u ons inschakelen voor een zogenaamde ‘second opinion’. Drost bestudeert dan het door u aangeleverde dossier en geeft een oordeel over de wijze waarop de schadeafwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook kunt u ons inschakelen voor het geven van een oordeel over een voorstel voor de eindafwikkeling. Wij rekenen voor deze werkzaamheden ons standaard uurtarief. Meestal wordt een second opinion vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.

Meer weten?

Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Of wilt u wellicht een second opinion door ons laten uitvoeren? Bel ons voor gratis advies op 074-2490300, stuur een e-mail: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.