Smartengeld na een ongeluk eisen bij de aansprakelijke partij

U bent slachtoffer van een ongeluk en dat ongeluk is niet door uw toedoen ontstaan? Als een andere partij schuldig is aan het ongeluk, dan is het zaak die partijaansprakelijk te stellen. Doet u dat niet zelf, maar schakel daarvoor een letselschade expert van Drost Letselschade in. Als de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid erkent, dan berekenen en claimen wij voor u de schadevergoeding. Afhankelijk van het soort ongeluk, kan de aansprakelijke partij bijvoorbeeld een bestuurder van een voertuig zijn, die een verkeersongeval heeft veroorzaakt, of uw werkgever als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval. Smartengeld na een ongeluk eisen, is iets anders dan materiële schadevergoeding eisen voor bijvoorbeeld schade aan persoonlijke eigendommen, medische kosten, of verlies aan inkomsten. Smartengeld is een vergoeding voor geestelijk leed (pijn, verdriet, stress). Daarvoor moet een bedrag vastgesteld worden. Dit laat u het beste door een letselschadespecialist doen.

Succesvol een smartengeld vergoeding eisen

Het is nagenoeg onmogelijk om zelf de geleden mentale schade te berekenen. Wat is het geldbedrag dat u voor smartengeld bij de aansprakelijke partij kunt eisen? Op basis van ervaring in vele andere zaken en bijgestaan door een goed team van (medisch) specialisten voor advies, kan Drost Letselschade vrij nauwkeurig uw smartengeld berekenen. Daarbij maken wij ook gebruik van de Smartengeldgids van de ANWB. Die gids geeft, door middel van uitspraken van rechters, richtlijnen voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Overigens moet u er rekening mee houden dat de aansprakelijke partij niet klakkeloos uw claim zal accepteren. Het is dan ook onze taak om samen met u de claim goed te onderbouwen, zodat er niet onnodig lang onderhandeld hoeft te worden over de hoogte van het smartengeld. Een snelle afhandeling heeft veelal de voorkeur. Daarbij is het overigens wel zaak dat een schadezaak pas wordt afgewikkeld als er een medische eindtoestand is bereikt. Zolang er geen medische eindtoestand is, is er geen zicht op de totale schade als gevolg van het schadeveroorzakende voorval en moet een letselschadezaak in principe niet definitief worden afgewikkeld. Gebeurt dat wel, dan is de kans groot dat zich op een later moment toch nog schadeposten openbaren, die bij de eerdere afwikkeling niet waren voorzien. Soms wil een slachtoffer dat een schadezaak wordt afgewikkeld, terwijl er nog geen medische eindtoestand is bereikt. Het slachtoffer wil dan het traject van letselschade en schaderegeling achter zich laten. Die wens is begrijpelijk. Als het slachtoffer zich bewust is van de risico’s van een voortijdige eindafwikkeling en bereid is die risico’s te aanvaarden, is een dergelijke afwikkeling mogelijk. Uw expert van Drost zal samen met u kijken naar wat voor u, in uw unieke positie, de beste keuze is.

letsel

Met Drost Letselschade smartengeld na een ongeluk claimen

Voor het claimen van smartengeld na een ongeluk schakelt u een expert van Drost Letselschade in. Uw letselschadezaak zal niet altijd snel afgewikkeld zijn. Juist daarom is het verstandig om u door Drost Letselschade te laten bijstaan. Wij bewaken de voortgang van uw letselschadezaak en zorgen ervoor dat u voorschotten op uw schade ontvangt. Wij wikkelen uw letselschadezaak netjes voor u af. Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Dan zijn er voor u als slachtoffer geen kosten verbonden aan onze bijstand. Wij declareren onze kosten namelijk dan bij de aansprakelijk tegenpartij. In de wet is namelijk bepaald, dat de aansprakelijke partij niet alleen gehouden is uw schade te vergoeden, maar ook de kosten van juridische bijstand. Die kostenpost maakt onderdeel uit van de schadevergoeding waarop u na een ongeval, of ander schadeveroorzakend voorval, recht heeft.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Heeft u letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op