Uw recht om smartengeld te eisen van de aansprakelijk gestelde partij

Wanneer u buiten uw schuld om slachtoffer bent geworden van een ongeval of een andere gebeurtenis, dan heeft u op grond van de Nederlandse wet in principe recht op vergoeding van smartengeld. Na een ongeval heeft u recht op vergoeding van materiële en immateriële schade. Bij de eerste schadepost kunt u denken aan kapotte kleding of andere persoonlijke eigendommen die door het ongeval beschadigingen hebben opgelopen, of aan extra medische kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen bij uw zorgverzekering. Ook kan gedacht worden aan inkomstenverlies door het ongeval. Maar naast deze schadeposten heeft u veelal ook recht op vergoeding van smartengeld. Dit betreft een vergoeding voor geleden mentale schade. Bent u door het ongeval aangetast in uw levensgeluk? Ervaart u verdriet, stress, pijn, of heeft u psychische klachten die aan het ongeval te relateren zijn? Drost Letselschade stelt uw wederpartij aansprakelijk, brengt alle schadeposten in kaart en claimt daarvoor een schadevergoeding. Uw recht om smartengeld te eisen van de aansprakelijk gestelde partij is bij Drost in goede handen. Drost weet waar u recht op heeft en zorgt ervoor dat u ook daadwerkelijk krijgt waar u recht op heeft. Uw letsel, onze zorg!

Ook smartengeld bij licht letsel?

Bent u slachtoffer van een ongeval, of andere gebeurtenis en hebt u daarbij letselschade opgelopen? Als u niet schuldig bent, maar een andere partij wel, dan kunt wij voor u deze tegenpartij aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De schadevergoeding die wij namens u van de aansprakelijke partij eisen, is onder te verdelen in materiële en immateriële schade. Deze laatste schadepost wordt ook wel smartengeld genoemd. In principe hebt u als letselschadeslachtoffer recht op vergoeding van smartengeld. Voor de hoogte van het smartengeld maakt het wel uit hoe zwaar het letsel is dat u heeft opgelopen. Maar vergis u niet, ook met licht letsel ervaart u het nodige ongemak en kunt u alsnog een tijdje uit de running zijn en ook hiervoor kunt u aanspraak maken op vergoeding van smartengeld. U hoeft zich dus niet af te vragen of smartengeld bij licht letsel claimen wel mogelijk is. Die mogelijkheid is er en Drost Letselschade vordert bij de aansprakelijke partij dan ook altijd vergoeding van smartengeld bij licht letsel.

letsel

Drost Letselschade helpt u ook bij licht letsel smartengeld te claimen

Bij grote letselschadezaken is het bijna vanzelfsprekend dat het traject enige tijd in beslag neemt. Dit kan maanden en soms zelfs jaren duren. Maar ook als u licht letsel heeft opgelopen, kan de afwikkeling van uw zaak nog steeds complex zijn. Daarom is het in alle gevallen verstandig om Drost Letselschade uw belangen te laten behartigen. Ook bij licht letsel is smartengeld claimen voor ons geen probleem en doen wij dit met evenveel inzet en professionaliteit als in zaken waarin wij slachtoffers met zwaar letsel bijstaan.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op