Uw dossierbehandeling doen wij persoonlijk en betrokken.
In het kader van de behandeling van uw letselschadezaak is het van belang dat uw schadegegevens zo goed en volledig mogelijk in kaart worden gebracht. Dat doen wij bij Drost Letselschade op een persoonlijke en betrokken wijze en vanzelfsprekend ook vertrouwelijk.

Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade verricht, als onderdeel van het gehele schaderegelingsproces, in het kader van de dossierbehandeling onder meer de navolgende werkzaamheden:

  • Het verzamelen van gegevens (waaronder bijvoorbeeld uw financiële gegevens en medische informatie);
  • De bewaking van adequate bevoorschotting op uw schade;
  • Het inwinnen van medisch advies bij onze eigen artsen;
  • Het onderhouden van contacten met u over het verloop van uw schade;
  • Het aan u uitbrengen van advies over te nemen beslissingen in het kader van de schadeafwikkeling;
  • Het onderhouden van veelvuldige contacten met de voor uw schade aansprakelijke partij over de afwikkeling van uw schade;
  • (Als dat in het kader van de schadeafwikkeling nodig wordt geacht) het inschakelen van (een) deskundige(n), bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, of reïntegratiedeskundige, een coach, totaal support, of een rekenkundige;
  • Indien noodzakelijk voor het vaststellen van de medische eindtoestand, een onafhankelijk onderzoek door één of meer medische deskundigen.

Dossierbehandeling onder motto: Uw letsel, onze zorg!

De experts van Drost Letselschade kennen alle juridische mogelijkheden en valkuilen en zorgen ervoor dat alles voor u als slachtoffer wordt geregeld. Door de jarenlange ervaring van onze letselschade-experts en ons eigen team van artsen en medische adviseurs, is een letschadeslachtoffer bij ons altijd in vertrouwde handen. Uw letsel is daarom onze zorg.

Meer weten?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u verder en na een ongeval doen wij dat als regel kosteloos. Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.