Bent u slachtoffer van een ongeval waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn, maar bent u op geen enkele wijze schuldig aan het ongeval? Dan komt u in aanmerking voor de zogenaamde ‘Schuldloze Derde Regeling’. Met deze regeling wordt voorkomen dat een schuldloze derde de dupe wordt van een langlopende schuldvraag-discussie tussen twee of meer partijen.

Voorbeeld schuldloze derde regeling

Stel dat auto A en auto B met elkaar in aanrijding komen, waardoor C als passagier van één van beide auto’s letselschade oploopt. Dan houdt de Schuldloze Derde Regeling in, dat C zowel A als B kan aanspreken tot vergoeding van zijn schade. Wordt A als eerste aangesproken tot schadevergoeding, dan zal A de schade met (de schuldloze) C moeten regelen, zonder daarbij in te gaan op de schuldvraag. Het kan zijn, dat B het ongeval heeft veroorzaakt en derhalve jegens A aansprakelijk is voor de ontstane schade. Ten aanzien van C kan A dat verweer echter niet inroepen om aan betaling van schadevergoeding te ontkomen.

Drost Letselschade helpt schuldloze derde

Heeft u als schuldloze derde letselschade opgelopen? Dan kan Drost Letselschade uw schade verhalen op de bij het ongeval betrokken partijen. Drost regelt een vergoeding voor de materiële schade (kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassing woning, kosten huishoudelijke hulp). Drost regelt ook de immateriële schade (smartengeld). Daarnaast is de voor het letsel aansprakelijke partij ook verplicht de kosten van Drost Letselschade te vergoeden. Dat is in de wet zo bepaald. Onze inschakeling kost u daardoor niets. En dat is wel zo prettig!

Inventarisatie van uw schade gebeurt in de regel bij u thuis. Maar u bent natuurlijk altijd welkom op ons kantoor. Drost inventariseert uw schade, verzorgt de aansprakelijkstelling en wikkelt uw schade voor u af. Zodat u krijgt waar u recht op hebt. Drost Letselschade: een hele zorg minder!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op