Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout-zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Een patiënt die van mening is dat zijn zorgverlener heeft nagelaten de zorg te verlenen waarop hij recht had, kan een klacht indienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ook een inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan tegen een medische beroepsbeoefenaar een tuchtklacht indienen. Regionale medische tuchtcolleges zijn er in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Groningen.

Het tuchtcollege bestaat uit vijf leden: twee juristen en drie leden met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener. Bij eenvoudige zaken bestaat het college uit drie personen: één jurist en twee beroepsbeoefenaren. Het college wordt ondersteund door een secretariële staf. De secretaris maakt tijdens de zitting een proces-verbaal op van alles wat er gebeurt. Het college beslist bij meerderheid van stemmen en de secretaris heeft een adviserende stem.

Overigens is het indienen van een klacht bij een regionaal medisch tuchtcollege niet de enige, en ook niet altijd de beste mogelijkheid, om onvrede te uiten. Soms geniet het de voorkeur om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de betrokken zorginstelling. Vaak is een goed gesprek al voldoende om tot een oplossing te komen. Ook de klager is het vaak niet om uitspraak van de rechter te doen. In veel gevallen wil de patiënt zijn verhaal kunnen doen, zijn ongenoegen kunnen uiten en wenst hij betrokkenheid, medeleven en begrip van de zorgverlener.

Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout-zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.