Het Medisch Tuchtrecht geeft de overheid het recht om personen, die tot een bepaalde (medische) beroepsgroep behoren, een straf op te leggen. Dat kan bijvoorbeeld als de beroepsoefenaar zijn/haar taken onvoldoende uitvoert. De te volgen regels en procedure zijn vastgelegd in het Tuchtrechtbesluit BIG.

Medisch tuchtrecht waarborgt kwaliteit

Het Medisch Tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsbeoefening van medische beroepen te waarborgen en patiënten te beschermen. Voor klachten over individuele gezondheidszorgbehandelaars kunt u terecht bij:

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, kunnen op grond van de Wet BIG maatregelen opleggen die hier zijn terug te vinden.

Beroepen die op grond van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) onder het Medisch Tuchtrecht vallen zijn:

  • artsen;
  • fysiotherapeuten;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten;
  • apothekers;
  • tandartsen;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

Met klachten over andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een doktersassistente of diëtist, kan een patiënt niet bij een tuchtcollege terecht. Vaak bestaan er wel andere klachtmogelijkheden.

Medisch Tuchtcollege, Tuchtcollege voor de GezondheidszorgWie kan een klacht indienen bij het tuchtcollege?

Een patiënt die de behandeling zelf heeft ondergaan kan een klacht indienen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit kan ook een vertegenwoordiger zijn. Het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heet in de volksmond vaak: Medisch Tuchtcollege. De klager moet ‘rechtstreeks belanghebbende’ zijn. Partners, ouders en andere familieleden van de patiënt kunnen ook gelden als rechtstreeks belanghebbenden. In dat geval kunnen zij ook bij het tuchtcollege klagen. Ook een beroepsbeoefenaar heeft in sommige gevallen het recht als rechtstreeks belanghebbende een klacht in te dienen. Bijvoorbeeld wanneer door onzorgvuldig handelen van een collega het resultaat van zijn eigen werk in gevaar is gekomen.

Tuchtrechtelijke vervolging en strafvervolging gaan niet altijd samen. Het Openbaar Ministerie heeft daarvoor in 2010 een aanwijzing opgesteld. Volgens de rechtbank Roermond was er in 2010 bij de strafvervolging van een neuroloog, die eerder tuchtrechtelijk veroordeeld was, geen sprake van schending van voormelde aanwijzing door het Openbaar Ministerie.

Bent u het slachtoffer van klachtwaardig handelen? Het indienen van een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hoeft u niet zelf te doen. Drost Letselschade kan het indienen van een klacht voor u verzorgen. Er gelden namelijk verschillende voorschriften voor klachtbehandeling en de wijze waarop u een klacht moet indienen.

Meer weten?

Drost Letselschade is met alle regels bekend en kan u daarom van dienst zijn bij het indienen van een tuchtklacht. Bel ons voor gratis juridisch advies op 0800-2490300, stuur een e-mail: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.