Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Het Medisch Tuchtrecht geeft de overheid het recht om personen, die tot een bepaalde (medische) beroepsgroep behoren, een straf op te leggen. Dat kan bijvoorbeeld als de beroepsoefenaar zijn/haar taken onvoldoende uitvoert. De te volgen regels en procedure zijn vastgelegd in het Tuchtrechtbesluit BIG.

Medisch tuchtrecht waarborgt kwaliteit

Het Medisch Tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsbeoefening van medische beroepen te waarborgen en patiënten te beschermen. 

Voor klachten over individuele gezondheidszorgbehandelaars kunt u ook terecht bij:

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, kunnen op grond van de Wet BIG maatregelen opleggen die hier zijn terug te vinden. Beroepen die op grond van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) onder het Medisch Tuchtrecht vallen zijn:

  • artsen;
  • fysiotherapeuten;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten;
  • apothekers;
  • tandartsen;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

Met klachten over andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een doktersassistente of diëtist, kan een patiënt niet bij een tuchtcollege terecht. Vaak bestaan er wel andere klachtmogelijkheden.

Medisch Tuchtcollege, Tuchtcollege voor de GezondheidszorgWie kan een klacht indienen bij het tuchtcollege?

Een patiënt die de behandeling zelf heeft ondergaan kan een klacht indienen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit kan echter ook door een vertegenwoordiger worden gedaan. Het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg wordt in de volksmond vaak het Medisch Tuchtcollege genoemd. De klager moet ‘rechtstreeks belanghebbende’ zijn. Partners, ouders en andere familieleden van de patiënt kunnen ook gelden als rechtstreeks belanghebbenden. In dat geval kunnen zij ook bij het tuchtcollege klagen. Ook een beroepsbeoefenaar heeft in sommige gevallen het recht als rechtstreeks belanghebbende een klacht in te dienen. Bijvoorbeeld wanneer door onzorgvuldig handelen van een collega het resultaat van zijn eigen werk in gevaar is gekomen.

Er gelden regels voor de tuchtprocedure bij de tuchtrechter. Die voorschriften zijn ook te vinden op en via de website van de tuchtcolleges.

 

Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via ons telefoonnummer: 074 249 0300 of via ons contactformulier.