Het Regionaal Medisch Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, kunnen op grond van de Wet BIG de volgende maatregelen opleggen:

  • Een waarschuwing; de beroepsbeoefenaar wordt er op gewezen dat het gedrag onjuist was.
  • Een berisping; het college veroordeelt het gedrag van de beroepsbeoefenaar: hij heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen
  • Een boete; de beroepsbeoefenaar moet een boete van maximaal € 4.500,- betalen aan de Staat der Nederlanden.
  • Een schorsing van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register; de registratie van de beroepsbeoefenaar kan voor maximaal één jaar worden geschorst. Gedurende die periode mag hij zijn titel niet gebruiken en verliest hij dus ook de daaraan verbonden rechten. Deze maatregel kan ook in combinatie met een geldboete worden opgelegd.
  • Een gedeeltelijke ontzegging beroepsbeoefening; de beroepsbeoefenaar blijft wel geregistreerd staan, maar mag bepaalde handelingen niet meer verrichten. Welke handelingen dat zijn, wordt in het register aangetekend. Een huisarts kan bijvoorbeeld verboden worden nog langer bevallingen te begeleiden, terwijl hij andere werkzaamheden als arts mag blijven uitvoeren.
  • Doorhaling van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register; de beroepsbeoefenaar wordt geschrapt uit het BIG-register. Hij raakt zijn titel kwijt en mag het beroep niet langer onder die titel uitoefenen. Gebruikt hij de titel of de daaraan verbonden rechten toch, dan is hij strafbaar.
  • Een arts die zich zelf al uit het BIG-register heeft uitgeschreven, kan in plaats van doorhaling (die door de uitschrijving niet meer mogelijk is) als maatregelen worden opgelegd een ontzegging van het recht wederom in het BIG-register te worden inschrijven.

Voorwaardelijke schorsing

Soms legt het college een schorsing voorwaardelijk op. De schorsing wordt dan alleen van kracht als de beroepsbeoefenaar niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het college kan bijvoorbeeld eisen dat hij een bijscholingscursus volgt of gedurende een proeftijd niet weer dezelfde fout maakt. Van de schorsing, eventuele bijbehorende voorwaarden en de gedeeltelijke ontzegging om een beroep uit te oefenen, wordt een aantekening gemaakt in het BIG-register.

Ingang Maatregel medisch tuchtrecht

De opgelegde maatregel gaat pas in als een eventuele behandeling in hoger beroep is afgerond. In het belang van de individuele gezondheidszorg kan het tuchtcollege ook een maatregel nemen, die direct van kracht wordt. In afwachting van de beslissing in hoger beroep is dus een tijdelijke schorsing van de beroepsbeoefenaar mogelijk.

De uitspraken van de medisch tuchtrechter tot 1 januari 2010 vindt u hier. De uitspraken vanaf 1 januari 2010 kunt u vinden op tuchtrecht.overheid.nl.

Meer weten?

Wenst u juridische informatie met betrekking tot het medisch tuchtrecht? Of wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis juridische info, of advies op 074-2490300, of stuur een e-mail: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.