Hoger beroep tegen een uitspraak van, moet worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Als een klager door het Regionaal Medisch Tuchtcollege niet-ontvankelijk is verklaard of als de klacht geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan de klager bij het Centraal Tuchtcollege tegen die uitspraak in hoger beroep gaan. Het is dus niet mogelijk voor de klager om beroep in te stellen tegen een maatregel die aan de beroepsbeoefenaar is opgelegd en waarvan de klager van oordeel is dat deze te licht is. De aangeklaagde beroepsbeoefenaar en de inspecteur voor de gezondheidszorg hebben altijd het recht in hoger beroep te gaan tegen een eindbeslissing van een regionaal tuchtcollege.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dat is gevestigd in Den Haag, is het hoogste gerecht dat oordeelt over klachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Ook het Centraal Tuchtcollege bestaat uit juristen en medici en wordt ondersteund door een secretariële staf.

Wilt u juridische info over het indien van hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, over het het medisch tuchtrecht in zijn algemeenheid, of over de door u geleden letselschade? Of wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis juridische info of voor advies op 074-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.