Let op: op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout-zaken in behandeling. Wij adviseren contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Hoger beroep tegen een uitspraak van het Regionaal Medisch Tuchtcollege moet worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Als een klager door het Regionaal Medisch Tuchtcollege niet-ontvankelijk is verklaard of als de klacht geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan de klager bij het Centraal Tuchtcollege tegen die uitspraak in hoger beroep gaan. Het is dus niet mogelijk voor de klager om beroep in te stellen tegen een maatregel die aan de beroepsbeoefenaar is opgelegd en waarvan de klager van oordeel is dat deze te licht is. De aangeklaagde beroepsbeoefenaar en de inspecteur voor de gezondheidszorg hebben altijd het recht in hoger beroep te gaan tegen een eindbeslissing van een regionaal tuchtcollege. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dat is gevestigd in Den Haag, is het hoogste gerecht dat oordeelt over tuchtklachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Ook het Centraal Tuchtcollege bestaat uit juristen en medici en wordt ondersteund door een secretariële staf.