Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe medische fout zaken in behandeling. We adviseren om contact op te nemen met een ander kantoor.

 

Bij Drost Letselschade weten we dankzij onze jarenlange ervaring hoe ingrijpend een medische fout kan zijn. Wij staan bekend om de behandeling van spraakmakende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van de voormalig neuroloog dr. E.N.H. Jansen Steur uit Enschede. Deze arts gaf tientallen patiënten onjuiste diagnoses (van o.a. Alzheimer, Parkinson en MS) en schreef hen ten onrechte medicatie voor niet aanwezige ziektes voor. Wij stonden de slachtoffers van dr. Jansen Steur bij in het verhalen van hun schade. Ook veel andere slachtoffers van een medische fout kregen dankzij onze hulp een vergoeding van hun schade.

medische fout

Dankzij onze jarenlange juridische expertise weten wij precies waar een slachtoffer recht op heeft. Anders dan bij verkeersongevallen is het vaak lastig om een medische fout erkend te krijgen. De arts, of diens verzekeraar wijzen vaak aansprakelijkheid af. Dan zal eerst moeten worden vastgesteld of inderdaad sprake is van medisch verwijtbaar handelen of nalaten. Daarvoor is vaak onderzoek van een onafhankelijke medische deskundige nodig. En als dat bewijs geleverd is, dan moet vervolgens worden aangetoond welke schade het gevolg is van de medische fout. Pas daarna kan de schade in kaart worden gebracht en verhaald worden. Bij erkenning van aansprakelijkheid kunnen de kosten van de ingeschakelde belangenbehartiger verhaald worden op de voor het letsel aansprakelijke partij. Zo krijgt het slachtoffer uiteindelijk een optimale compensatie voor de veroorzaakte letselschade.

 

Bewijs

De patiënt (het slachtoffer) moet zelf bewijzen dat er sprake is van een medische misser. Het is daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk bewijsmateriaal wordt verzameld. Het belangrijkste bewijsmateriaal is het medisch dossier. In de wet is bepaald dat een patiënt recht heeft op een kopie van zijn eigen dossier. Dat dossier kun je zelf bij jouw arts of het ziekenhuis opvragen. Wanneer je jouw arts of het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor een medische fout, is meest van tijd een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig. Een (onafhankelijk) medicus onderzoekt dan of naar zijn/haar mening inderdaad sprake is geweest van medisch verwijtbaar handelen of nalaten. Als een dergelijk onderzoek eenzijdig wordt aangevraagd, en er derhalve op voorhand geen overeenstemming met de wederpartij is bereikt over hoe met de uitkomsten van het onderzoek zal worden omgegaan, biedt een medisch haalbaarheidsonderzoek geen garantie dat bij een positieve uitkomst de aansprakelijkheid ook daadwerkelijk zal worden erkend. Het onderzoek biedt uiteraard wel een handvat voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. De kosten van het medisch haalbaarheidsonderzoek moet het slachtoffer (in eerste instantie) zelf betalen. Blijkt in een later stadium dat de arts of het ziekenhuis inderdaad aansprakelijk is, en wordt die aansprakelijkheid ook erkend, dan kunnen de kosten naderhand verhaald worden op de aansprakelijke partij. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend, dan blijven deze kosten echter voor rekening van degene die het haalbaarheidsonderzoek heeft laten uitvoeren.

Is er bewijs voor een medische fout en wordt de aansprakelijkheid erkend, dan kan vervolgens de schade geregeld worden. De totale geleden  en te lijden materiële en immateriële schade wordt dan in kaart gebracht. Voor alle schadeposten die het gevolg zijn van (erkende) fouten van een arts, heb je recht op een vergoeding. Ook heb je dan recht op een vergoeding van de kosten van bovengenoemd haalbaarheidsonderzoek.

medische misserGOMA

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid voor een medische fout doen zich geregeld problemen voor. Om de positie van de patiënt na een medisch incident te verbeteren, is de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) tot stand gekomen. Drost Letselschade onderschrijft die gedragscode voor een betere afwikkeling van medische fouten. Het belang van het slachtoffer staat bij ons altijd voorop!

 

Aansprakelijkheid medische fout erkend? Dan in principe geen kosten voor slachtoffer.

Is een derde aansprakelijk voor jouw letselschade als gevolg van een medische misser of medische fout? Dan hoef je je geen zorgen te maken over de kosten van de door jou ingeschakelde belangenbehartiger. Deze kosten kunnen dan namelijk worden verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Als de aansprakelijkheid niet direct duidelijk is, kan het zijn dat je bepaalde onderzoekskosten eerst zelf moet bekostigen. Om vast te stellen dat sprake is van een medische fout, moeten dan namelijk eerst medisch advies worden ingewonnen. Want, ‘wat is fout gegaan, is nog niet altijd fout gedaan’. Als vervolgens blijkt dat er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid, en die aansprakelijkheid ook wordt erkend,  dan worden de kosten van het medisch advies bij de aansprakelijke partij in rekening gebracht. Let wel, het enkele feit dat een arts toegeeft dat er bij de medische behandeling iets ‘niet goed’ is gegaan, houdt nog niet in dat de aansprakelijkheid ook wordt erkend. Wij horen vaak van slachtoffers dat de aansprakelijkheid door de arts werd erkend in een persoonlijk gesprek na de ingreep, terwijl die aansprakelijkheid dan vervolgens na indiening van een schadeclaim met klem wordt bestreden.