Wanneer cliënten bij een letselschade-expert aankloppen voor hulp bij hun schadeclaim vanwege een medische fout, worden ze vaak geconfronteerd met de kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek. Terwijl ze toch denken dat ze als slachtoffer van die medische fout recht hebben op kosteloze hulp.
Wanneer u uw arts of het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor een medische fout, zult u eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek moeten laten uitvoeren. Dit moet u zelf betalen. Waarom is dat?

Overeenkomst tussen arts en patiënt

Wanneer u een arts bezoekt, gaat u met deze arts een geneeskundige behandelings- overeenkomst aan. Zo is dat geregeld in de wet WGBO. Volgens deze overeenkomst hebben arts en patiënt rechten en plichten. Zo moet de arts de patiënt goed informeren, een dossier aanleggen (dat de patiënt mag inzien) en mag de patiënt wel een andere arts kiezen maar mag de arts niet zomaar aangeven de patiënt niet te willen behandelen.

Volgens deze behandelingsovereenkomst moet de arts er alles aan doen om te zorgen dat de behandeling verloopt zoals het hoort en u weer herstelt van uw klacht. Doet de arts dit naar behoren, dan kan hem niet aangerekend worden dat het resultaat niet naar verwachting is. Gaat er iets fout bij de behandeling, dat is dit dus niet meteen de schuld van de behandelend arts.

Complicatie en verwijtbare fout

Om een arts aansprakelijk te kunnen stellen voor schade na een medische behandeling, moet er sprake zijn van een verwijtbare fout. Vaak komt deze schade echter door een complicatie. En dat is weer iets heel anders. In het kort gezegd:

  • Complicatie
    Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische behandeling, valt niet altijd te voorspellen. Het kan zomaar zijn dat een wond ineens gaat ontsteken of iemand een allergische reactie krijgt op het narcosemiddel zonder dat iemand daar schuld aan heeft. De arts heeft bekwaam gehandeld, toch is het misgegaan. Dat is het risico dat bij u ligt als patiënt.
  • Medische fout
    Dat de uitkomst van de behandeling niet is zoals u had gehoopt, kunt u de arts dus niet aanrekenen. Wat hem wel aan te rekenen is, is zijn manier van handelen. Als de schade niet ontstaan zou zijn als een andere, redelijk handelend en bekwame arts u had behandeld dan is er sprake van een medische fout. Te denken is aan het verstrekken van de verkeerde informatie, een foutieve diagnose, verstrekken van medicijnen waarvan bekend is dat patiënt daar allergisch voor is, of het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Om te beoordelen of de arts inderdaad vakbekwaam heeft gehandeld, is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig. Hierin wordt onderzocht wat de precieze toedracht is van uw schade en hoe deze is ontstaan. Voordat een letselschade-expert een medische fout in behandeling kan nemen dient u op eigen kosten zo’n medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Via ons medisch adviesbureau Destinatum kunnen wij zo’n onderzoek voor u aanvragen, maar informeert u wel eerst naar de kosten!  De medische adviseur vraagt dan uw medisch dossier op bij uw behandelaars. Na nauwgezette bestudering van uw dossier, geeft hij u advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw letselschadezaak. Dat wil zeggen: Heeft de dokter echt iets verwijtbaar fout gedaan? Is er een kans dat de wederpartij aansprakelijkheid gaat erkennen?

 

Juridische bijstand en het medisch haalbaarheidsonderzoek

Zoals bij alle vormen van letselschade, hebt u ook bij een medische fout recht op kosteloze juridische bijstand. Kosteloos omdat uw letselschade-expert zijn rekening kan indienen bij de wederpartij. Het is in de wet zo geregeld dat de aansprakelijke voor uw schade uw rechtsbijstand moet betalen, als deel van de schadevergoeding.
Het is dus vaak niet meteen duidelijk of het om een complicatie of een medische fout gaat. Uw letselschade-expert weet dus niet of de arts ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw schade en verplicht is tot het betalen van uw rechtsbijstand. Zo lang dat niet bekend is, kan deze expert u niet verzekeren van kosteloze juridische hulp.
Daarom moet eerst duidelijk worden of het daadwerkelijk om een medische fout gaat. Daar is het medisch haalbaarheidsonderzoek voor. Wanneer blijkt dat de arts inderdaad aansprakelijk is voor uw schade, dan is hij ook verplicht tot het vergoeden van dit onderzoek. Als aansprakelijkheid erkend gaat worden, dan krijgt u de kosten voor dit onderzoek dus weer terug via de tegenpartij!