Als cliënten bij een letselschade-expert aankloppen voor hulp bij hun schadeclaim vanwege een medische fout, worden ze vaak geconfronteerd met de kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek. Vaak komt dit als een verrassing; als slachtoffer van een medische fout denkt u recht te hebben op kosteloze hulp. Waarom moet u eigenlijk eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voordat u uw arts of het ziekenhuis aansprakelijk kunt stellen voor een medische fout? En waarom moet u dit zelf betalen? Op deze pagina leggen wij het uit.

Overeenkomst tussen arts en patiënt

Zodra u een arts bezoekt, gaat u met deze arts een geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan. Volgens deze overeenkomst hebben arts en patiënt rechten en plichten. Zo moet de arts de patiënt goed informeren, een dossier aanleggen (dat de patiënt mag inzien) en mag de patiënt wel een andere arts kiezen maar mag de arts niet zomaar aangeven de patiënt niet te willen behandelen.

Volgens deze behandelingsovereenkomst moet de arts er alles aan doen om te zorgen dat de behandeling verloopt zoals het hoort en u weer herstelt van uw klacht. Doet de arts dit naar behoren dan kan hem niet aangerekend worden dat het resultaat niet naar verwachting is. Gaat er iets fout bij de behandeling dan is dit dus niet meteen de schuld van de behandelend arts.

Complicatie of verwijtbare fout

Om een arts aansprakelijk te kunnen stellen voor schade na een medische behandeling, moet er sprake zijn van een verwijtbare fout. Maar vaak komt deze schade door een complicatie. En dat is weer iets heel anders. In het kort gezegd:

  • Complicatie
    Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische behandeling, valt niet altijd te voorspellen. Het kan zomaar zijn dat een wond ineens gaat ontsteken of iemand een allergische reactie krijgt op het narcosemiddel zonder dat iemand daar schuld aan heeft. De arts heeft bekwaam gehandeld en toch is het misgegaan. Dat is het risico dat bij u als patiënt ligt.
  • Medische fout
    Dat de uitkomst van de behandeling niet is zoals u had gehoopt, kunt u de arts dus niet aanrekenen. Wat hem wel aan te rekenen is, is zijn manier van handelen. Als de schade niet ontstaan zou zijn als een andere, redelijk handelend en bekwame arts u had behandeld dan is er sprake van een medische fout. Denk aan het verstrekken van de verkeerde informatie, een foutieve diagnose, verstrekken van medicijnen waarvan bekend is dat patiënt daar allergisch voor is, of het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Om te beoordelen of de arts vakbekwaam heeft gehandeld, is een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig. Hierin wordt onderzocht wat de precieze toedracht is van uw schade en hoe deze is ontstaan. Voordat een letselschade-expert een medische fout in behandeling kan nemen, moet u op eigen kosten zo’n medisch haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Via ons medisch adviesbureau Destinatum kunnen wij zo’n onderzoek voor u aanvragen. We raden aan om eerst te informeren naar de kosten.
Bij een medisch haalbaarheidsonderzoek vraagt de medisch adviseur uw dossier op bij uw behandelaars. Na nauwgezette bestudering van uw dossier geeft hij u advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw letselschadezaak. Dat wil zeggen: heeft de dokter echt iets verwijtbaar fout gedaan? Is er een kans dat de wederpartij aansprakelijkheid gaat erkennen?

Juridische bijstand

Zoals bij alle vormen van letselschade heeft u ook bij een medische fout recht op kosteloze juridische bijstand. Kosteloos omdat uw letselschade-expert zijn rekening kan indienen bij de wederpartij. Het is in de wet zo geregeld dat de aansprakelijke voor uw schade uw rechtsbijstand moet betalen als deel van de schadevergoeding.
Als u een arts of ziekenhuis wilt aanklagen, is het vaak niet meteen duidelijk of het om een complicatie of een medische fout gaat. Vandaar het medisch haalbaarheidsonderzoek. Uw letselschade-expert weet tot het onderzoek is gedaan dus ook niet of de arts daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw schade en verplicht is tot het betalen van uw rechtsbijstand. Zolang dat niet bekend is, kan deze expert u niet verzekeren van kosteloze juridische hulp.
Eerst moet duidelijk of het daadwerkelijk om een medische fout gaat. Als blijkt dat de arts inderdaad aansprakelijk is voor uw schade dan is hij ook verplicht tot het vergoeden van dit onderzoek. Als aansprakelijkheid erkend gaat worden, dan krijgt u de kosten voor dit onderzoek dus weer terug via de tegenpartij.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.