Een scheur in het asfalt, een gat in de weg of een stoeptegel die scheef of los ligt: dit noemen we slecht wegdek. Slecht wegdek kan zorgen voor schade. Niet alleen aan de auto of fiets; u kunt zelf ook lelijk terechtkomen als u valt door een kuil in het wegdek. Als u door slecht wegdek letselschade oploopt, is het gelukkig mogelijk om iemand hiervoor aansprakelijk te herstellen. In de meeste gevallen gaat het om de wegbeheerder.

De wegbeheerder – vaak is dat de gemeente – is verplicht om wegen en voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden. Doet de wegbeheerder dit niet, dan is deze aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de slechte toestand van het wegdek. 

Verplichtingen van de wegbeheerder

De wegbeheerder is in de eerste plaats verplicht ervoor te zorgen dat een nieuwe weg bij de aanleg geen gevaar oplevert bij gebruik. Verder moet de wegbeheerder er ook voor zorgen dat de weg goed wordt onderhouden zodat er geen gevaar zal ontstaan. Soms verkeert een weg wel in goede staat maar ontstaat er toch een gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld doordat er een boom is omgewaaid die (voor een deel) op het wegdek terecht is gekomen. In dat geval is de wegbeheerder verplicht zo snel mogelijk in te grijpen om ongelukken te voorkomen.

slecht wegdekWees voorzichtig

De wegbeheerder is ook verplicht om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren en onveilige verkeerssituaties. Dit doet hij bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden. Als u deelneemt aan het verkeer, moet u zich er overigens wel van bewust zijn dat er soms mankementen aan het wegdek zijn of dat anderen gevaren op de weg zich kunnen voordoen. Bij deelname aan het verkeer is voorzichtigheid dan ook altijd vereist.

Wat moet u doen?

Heeft u letselschade opgelopen omdat het wegdek niet in goede staat was? Als het ongeval net heeft plaatsgevonden, raden wij u aan om foto’s te maken van de plaats van het ongeval. Zo kunt u later aantonen in welke toestand de weg of het voetpad op het moment van het ongeval verkeerde. Noteer indien mogelijk ook de naam en adresgegevens van eventuele getuigen. Want u zult moeten bewijzen waar en waardoor u (letsel)schade heeft opgelopen.
Neem vervolgens contact met ons op. Meld uw letselschade via de website, bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op