Aansprakelijkheid wegbeheerder Hebt u letselschade opgelopen doordat de weg waarop u reed in een slechte toestand verkeerde? Of bent u gestruikeld over een stoeptegel, die ver boven de andere stoeptegels uitstak? Onder omstandigheden kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder. De wegbeheerder is namelijk verplicht de wegen en voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden. Doet hij dat niet, dan is de wegbeheerder (vaak is dat de overheid) aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de slechte toestand van het wegdek.

 

Gevaar zettende situatie

De wegbeheerder is derhalve verplicht ervoor te zorgen dat de weg dusdanig wordt aangelegd, dat die geen gevaar oplevert bij gebruik. Verder moet de wegbeheerder er ook voor zorgen, dat de weg goed wordt onderhouden, zodat er geen gevaar zal ontstaan. Het is ook mogelijk, dat een weg wel in goede staat verkeert, maar dat er toch een gevaarlijke situatie ontstaat. Bijvoorbeeld, doordat er een boom is omgewaaid, die (voor een deel) op de weg terecht is gekomen. In dat geval is de wegbeheerder verplicht zo snel mogelijk in te grijpen, zodat ongelukken worden voorkomen.

wegbeheerder aansprakelijkWegbeheerder aansprakelijk

De wegbeheerder is ook verplicht te waarschuwen (door middel van waarschuwingsborden) voor mogelijke gevaren en onveilige verkeerssituaties. Verkeersdeelnemers moeten zich er overigens wel van bewust zijn, dat er zich wel eens mankementen aan de weg, of andere gevaren op de weg zouden kunnen voordoen. Bij deelname aan het verkeer is voorzichtigheid dan ook altijd vereist.

Letselschade: aansprakelijkheid wegbeheerder

Heeft het ongeval net plaatsgevonden en heeft u letselschade of andere schade? Maak dan foto’s van de toestand van de plaats van het ongeval. Dan kunt u later aantonen in welke toestand de weg (of het voetpad) op het moment van het ongeval verkeerde. Noteer indien mogelijk ook de naam en adresgegevens van eventuele getuigen. Want u zult moeten bewijzen waar en waardoor u (letsel)schade heeft opgelopen.