Slecht wegdek: een scheur in het asfalt, een gat in de weg, of een stoeptegel die scheef of los ligt. Een ongeval is zo gebeurd en kan zorgen voor schade. Niet alleen aan de auto of fiets; je kunt zelf ook lelijk terechtkomen als  je valt door bijvoorbeeld een gat in het wegdek. Als je door slecht wegdek letselschade oploopt, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Vaak een vergoeding van de wegbeheerder (meest van tijd zal dat de gemeente zijn, maar dat hoeft niet).

De wegbeheerder is namelijk verplicht om de wegen en voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden. Doet de wegbeheerder dit niet, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de slechte toestand van het wegdek. 

Verplichtingen van de wegbeheerder

De wegbeheerder is in de eerste plaats verplicht ervoor te zorgen dat een nieuwe weg bij de aanleg geen gevaar oplevert bij gebruik. Verder moet de wegbeheerder er ook voor zorgen dat de weg goed wordt onderhouden, zodat er geen gevaar zal ontstaan. Soms verkeert een weg wel in goede staat, maar ontstaat er toch een gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld doordat er een boom is omgewaaid die (voor een deel) op het wegdek terecht is gekomen. In dat geval is de wegbeheerder verplicht zo snel mogelijk in te grijpen om ongelukken te voorkomen.

slecht wegdekWees voorzichtig

De wegbeheerder is ook verplicht om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren en onveilige verkeerssituaties. Dit doet hij bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden. Als je verkeersdeelnemer moet je je er overigens wel van bewust zijn, dat er soms mankementen aan het wegdek zijn of dat zich andere gevaren op de weg zich kunnen voordoen. Bij deelname aan het verkeer is voorzichtigheid altijd vereist.

 

 

Wat moet je doen?

Heb je letselschade opgelopen omdat het wegdek niet in goede staat was? Als het ongeval net heeft plaatsgevonden, raden wij je aan om meteen foto’s te maken van de plaats van het ongeval. Zo kun je later aantonen in welke toestand de weg of het voetpad op het moment van het ongeval verkeerde. Noteer als dat mogelijk is ook de naam en adresgegevens van eventuele getuigen. Want je zult moeten bewijzen waar en waardoor je (letsel)schade hebt opgelopen.

Neem vervolgens contact met ons op. Een van onze experts informeert je graag over de mogelijkheden om met succes een schadevergoeding voor het opgelopen letsel te claimen. Je kunt ons gratis bellen op: 0800-2490300. Of meld jouw letselschade via deze website (stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die verhalen wij dan namelijk op de voor het ongeval aansprakelijke partij. Wel zo eerlijk ook: je hebt er immers niet om gevraagd om het slachtoffer te worden van een ongeval, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op