Wat bedoelen we met cosmetische schade? Met cosmetische schade wordt in de letselschadepraktijk het psychisch en ‘morele nadeel’ bedoeld: een slachtoffer komt minder aantrekkelijk over door ontsiering van het lichaam. Denk maar aan bijvoorbeeld littekens, amputaties, prothesen, verminkingen, huidverkleuring, misvorming of hinken.

Leven met cosmetische schade kan zwaar zijn. U kunt een gevoel van minderwaarde en schaamte hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat u een cosmetische operatie nodig heeft of kosten maakt voor het aanschaffen van make-up om littekens te verbergen. De aansprakelijke partij zal de cosmetische schade moeten vergoeden. Bent u slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeluk of bedrijfsongeval en heeft u daar blijvend zichtbare littekens of andere cosmetische schade aan overgehouden? Is iemand anders voor deze schade aansprakelijk? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding en smartengeld.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Recht op schadevergoeding

Heeft u schade overgehouden aan een ongeval dat veroorzaakt werd door iemand anders? Dan kan u die letselschade bijna altijd verhalen op de voor het ongeval aansprakelijk partij. De schade kan, ondanks chirurgische ingrepen en nabehandelingen, soms toch niet meer te herstellen zijn. Daarnaast kunt u door het letsel ook psychische schade lijden. Het is namelijk niet niks als bijvoorbeeld uw gezicht wordt ontsierd door het letsel.
Schade van cosmetische aard kan een grote impact hebben op het slachtoffer. Pijn, verdriet, schaamte en onzekerheid zijn gevoelens die door cosmetische schade soms worden veroorzaakt.
Gelukkig kunt u uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Wel is het raadzaam om hiervoor een letselschadespecialist in te schakelen. Onze letselschade-experts hebben ruime juridische kennis en ervaring. Zij kunnen u helpen.

Medische fout

Is uw lichaam door een mislukte cosmetisch of esthetische ingreep aangetast? Als de vakbekwame arts anders had moeten handelen, is er sprake van een medische fout. U kunt de verantwoordelijke instantie (kliniek/ziekenhuis) wellicht aansprakelijk stellen voor uw schade. Op deze pagina staat meer informatie over medische fouten.

Smartengeld

Een vergoeding in de vorm van smartengeld is bij cosmetische schade vaak op zijn plaats. Want er is vaak sprake van langdurig of blijvend lichamelijk en geestelijk leed. Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Het wordt bijvoorbeeld uitgekeerd ter compensatie van fysieke pijn, psychische schade en gederfde levensvreugde. Overigens begrijpen wij dat het bijna onmogelijk is het aangedane leed in geld uit te drukken. Het smartengeld is ‘slechts’ een symbolisch bedrag voor de psychische en lichamelijke gevolgen van letselschade.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.